Astăzi la sediul PNL Dolj a avut loc o conferință de presă la care a participat deputatul PNL de Dolj Nicolae Giugea, Cosmin Corâțu și Claudiu Meleandră, membri ai Asociației ”Dau Pedală”.

Nicolae Giugea a prezentat proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice. Legea ar urma să asigure existența unor structuri metalice care să asigure parcarea a cel puțin 10 biciclete.

Nicolae Giugea a afirmat că acest proiect de lege a luat naștere ca urmare a consultării cu reprezentanții comunității biciliștilor. ”Am avut câteva întâlniri și vom avea și pe viitor până în toamnă când proiectul va intra în circuitul parlamentar. Și nu ne vom opri aici. Vrem să sensibilizăm și autoritățile locale să ia măsuri pentru a facilita deplasarea în trafic a bicicliștilor”.

La rândul lor, reprezentanții Asociației ”Dau Pedală” au afirmat că, în prezent, bicicliștii au foarte puține facilități. Claudiu Meleandră a declarat că pistele de bicicletă nu sunt funcționale. ”Pista de bicicletă nu este doar un traseu marcat pe stradă cu borduri. Ea trebuie să fie un spațiu care protejează bicicliștii și le asigură deplasarea în siguranță. Din păcate acest lucru nu se întâmplă acum. De exemplu, acolo unde există piste de biciclete nu avem voie să folosim carosabilul. Dar nici pistele de bicilete nu sunt funcționale”. Cosmin Corâțu a precizat că în momentul de față în Craiova există 3 piste de biciclete, dar niciuna nu este funcțională. ”Dorim realizarea unui studiu de trafic care să ne arate cele mai bune variante pentru amenajarea unor piste de biciclete. Astfel, traficul va fi redus în mod semnificativ. Să nu uităm că o bicicletă în plus înseamnă o mașină în minus” a adăugat Corâțu.

Deputatul Nicolae Giugea s-a referit și la situația Velodromului din Parcul Nicolae Romanescu, care nu este utilizat pentru scopul pentru care a fost construit. ” Velodromul este numit așa doar în acte, iar utilitatea lui este zero. ” a spus Nicolae Giugea.

În aceeași conferință de presă, deputatul de Dolj s-a referit la situația transportului în comun din Craiova. El a precizat că în urma sesizărilor primite de la cetățenii Craiovei a trimis către RAT Craiova mai multe întrebări care privesc calitatea serviciilor pe care societatea le oferă craiovenilor.
1. Câte autobuze dintre cele care circulă pe traseele din Craiova sunt dotate cu aer condiționat?
2. Câte tramvaie sunt dotate cu aer condițonat?
3. Care este intervalul orar în care aerul condițional este pornit?
4. Care este stadiul licitației pentru achiționarea de autobuze noi?
5. Care este stadiul licitației pentru achiționarea de tramvaie noi?

Nicolae Giugea a afirmat că RAT Craiova este obligat să ofere răspunsuri în cel mai scurt timp la aceste întrebări.

   

Iata proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice.           

 

                                                                LEGE

privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art.1 – (1) Clădirile publice sau de utilitate publică, piețele agroalimentare, târgurile, autogările și stațiile de cale ferată ce deservesc trafic de călători vor fi dotate cu structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minim zece biciclete cât și montarea pe perioada staționării acestora a unor dispozitive antifurt.

(2) În vederea implementării măsurilor prevăzute la alineatul (1) cladirile istorice și de patrimoniu se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform reglementărilor legale în domeniu.

(3) Costurile lucrărilor necesare realizării dotărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) si ale autorizațiilor prevăzute de lege, se suportă din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale și centrale, cât și persoanele juridice cu capital privat sau de stat după caz, au obligaţia sa includă reprezentanti ai organizaţiilor neguvernamentale în comisiile de receptie a lucrărilor de dotare ori de adaptare a obiectivelor prevăzute la alin.(1) şi (2).

Art.2 În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite norme metodologice de aplicare.

Art.3 În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz vor adopta măsurile prevăzute la art.1.

Art.3 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2000 și 4000 de lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art.1 si 3.

Art.4 Constatarea contravenției prevazute la art.3 se realizează de personalul autorizat ale agențiilor județene pentru plăți și înspecție socială precum și agenția pentru plăți și inspecție socială a muncipiului București, după caz.

Art.5 Contraveiei prevăzute la art.3 îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 și ale art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

Președintele Camerei Deputaților Președintele Senatului

Marcel CIOLACU Călin Constantin Anton

POPESCU- TĂRICEANU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here