Am depus dosarul pe taxa auto si nu primesc banii.Ce fac?

Am depus dosarul pe taxa auto si nu primesc banii.Ce fac?

Dupa Pastele din 2017 toti cei care au depus hotararile definitive  legalizate pe taxa auto au primit “CLASARE”
Se pune intrebarea fireasca : O hotarare judecatoreasca nu mai are nicio  valoare in Romania?
Raspunsul este ca ARE

Cei care au depus dosarele la Anaf pot cere executarea silita a
Anaf-ului

Insa,nu exista executori care sa execute ANAF-ul

Deci,este o nebuloasa totala!
Care era procedura initiala?
ATENTIE ESTE ABROGATA!

Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
682/1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor
prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor  stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive și pentru  aprobarea modelului și conţinutului unor formulare, a fost publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016.
Precizări suplimentare:
1.ReadSpeaker OPANAF 1154/2016– PROCEDURĂ RESTITUIRE TAXĂ AUTO
– potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu  modificările și completările ulterioare, contribuabilii care au achitat  în perioada 1 ianuarie 2007 – 14 martie 2013: taxă specială pentru  autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau  taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit  reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot  solicita restituirea acesteia prin cerere adresată organului fiscal
competent;
– nu se restituie timbrul de mediu;
– sumele plătite, precum și dobânzile datorate contribuabilului pentru
perioada cuprinsă între data perceperii taxelor și data restituirii
acesteia se achită pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în
fiecare an a 20% din valoarea acestora;
– prin ordinul 1154/2016 a fost stabilită procedura de restituire și
formularistica necesară restituirii;
– în vederea restituirii, persoana beneficiară trebuie să depună la
organul fiscal o cerere tip la care să atașeze următoarele documente:
a) actul de identitate;
b) cartea de identitate a vehiculului, cu prezentarea în original;
c) certificatul de înmatriculare a vehiculului, cu prezentarea în
original.
– cererea trebuie să conţină în mod obligatoriu contul bancar în care
urmează a se face restituirea;
– documentele în original se restituie contribuabililor după verificarea
lor;
– cererea se soluționează de organul fiscal în termen de 45 de zile de
la depunere.
ReadSpeaker – Model cerere de restituire a sumelor prevăzute la art. 7,  9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2003 privind timbrul  de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare ReadSpeaker – Model cerere de restituire a sumelor stabilite de  instanțele judecătorești prin hotărâri definitive, altele decât cele  stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii până la data  de 31 decembrie 2015.

Avocat Marius Coltuc

Leave a Reply

Your email address will not be published.