Comunicat de presă finalizare proiect

Data: 20 noiembrie 2023

,,Proiect integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul

în Municipiul Craiova – MOTRIC – A’’

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Craiova a implementat proiectul ,,Proiect integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul în Municipiul Craiova – MOTRIC – A’’ , cod SMIS 129337, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiţii 4.1e obiectivul „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea lor’’.

Beneficiar: Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Craiova, conform Contract de finanţare nr. 5052/19.02.2020.

Perioada de implementare este de 82 luni: 01.03.2017 – 30.12.2023.

Valoarea totală a proiectului : 75.951.554,51 lei inclusiv TVA, din care:

valoarea eligibilă: 65.820.119,01 lei; • valoarea neeligibilă: 10.131.435,50 lei.

Valoarea finanţării din partea beneficiarului: 1.316.402,38 lei

Finanţare nerambursabilă: 64.503.716,63 lei

Valoarea finanţării nerambursabile din FEDR: 55.947.101,18 lei

Valoarea finanţării nerambursabile din bugetul naţional: 8.556.615,45lei

Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea atractivităţii şi eficienţei sistemului de transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor măsuri integrate ce vizează îmbunătăţirea transportului public de călători cu autobuzul şi descurajarea utilizarii transportului privat.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.Reducerea emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport prin minimizarea efectelor congestionării urbane asupra mediului, ca urmare a extinderii sistemului de management al traficului prin integrarea a 5 intersecţii importante din municipiul Craiova.

2.Creşterea siguranţei şi confortului cetăţenilor care utilizează transportul cu autobuzul prin achiziţionarea a 16 autobuze electrice noi.

Rezultatele aşteptate generale menţionate corespund prezentei cereri de finanţare analizate:

1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an):

-Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază) 2018: fără proiect 97.570 tone;

-Valoare estimată pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 2023: fără proiect 104.550; cu proiect 101.470 tone;

-Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare 2027: fără proiect 111.080; cu proiect 107.250

2. Creşterea estimată a numarului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/

extinse (nr. pasageri):

-Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 2018: fără proiect 21.589.563; cu proiect 21.589.563

-Valoare estimată pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 2023: fără proiect 20.787.888; cu proiect 21.255.616

-Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului 2027: fără proiect 19.683.189; cu proiect 20.448.080

3. Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:

A. Sisteme de managementul traficului, precum şi alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.)

– Valoare la începutul implementării proiectului – 0; – Valoare estimată la finalul implementarii proiectului – 1 (5 intersecţii)

B. Autobuze achiziţionate

– Valoare la începutul implementarii proiectului – 0; – Valoare estimată la finalul implementarii proiectului – 16

C. Staţii de încărcare:

– Valoare la începutul implementarii proiectului – 0; – Valoare estimată la finalul implementarii proiectului – 20 (16 staţii de încărcare lentă şi 4 de încărcare rapidă).

Impactul proiectului

,,Proiect integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul în Municipiul Craiova – MOTRIC – A’’ a propus o serie de intervenţii care au contribuit la îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători din municipiul Craiova, a frecvenţei şi

a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii şi transferului către acesta de la transportul privat şi implicit la îndeplinirea obiectivului specific 4.1, axa prioritară 4, prioritatea de investiţii 4e din cadrul POR 2014-2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Manager Proiect – Iancu Claudiu, Tel: 0251/419589, E-mail: implementare@primariacraiova.ro

UAT MUNICIPIUL CRAIOVA

Str. TARGULUI nr. 26, Craiova, jud. Dolj

www.primariacraiova.ro; e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro; implementare@primariacraiova.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.