Administraţia publică, datorii mai mari, incasari mai mici

Administraţia publică, datorii mai mari, incasari mai mici

Creanţele financiare – sumele de încasat – ale sectorului Administraţii Publice au scăzut în trimestrul I 2018, în timp ce datoriile au crescut, „pe fondul unei colectări mai reduse de taxe şi impozite”, anunta BNR.

Principalele evoluţii rezultate din analiza soldurilor şi fluxurilor conturilor financiare în trimestrul I
2018 faţă de trimestrul I 2017, pot fi sintetizate astfel:

Creanţele financiare ale sectorului „Administraţii publice” (S.13), exprimate ca pondere în produsul intern brut1, au scăzut cu 3,4 puncte procentuale, ajungând la valoarea de 21,2 la sută. Deţinerile de acţiuni şi alte participaţii ale statului s-au diminuat cu 1,2 puncte procentuale, ajungând la nivelul de 8,2 la sută din PIB.

Depozitele şi numerarul administraţiei publice au scăzut cu 1,9 puncte procentuale, până la 6 la sută din PIB, pe seama plăților de rate și dobânzi în contul datoriei publice şi a cheltuielilor curente, iar poziția alte conturi de primit a scăzut cu 0,3 puncte procentuale, ajungând la un nivel de 6,2 la sută din PIB, în principal pe fondul unei colectări mai reduse de taxe şi impozite.

Angajamentele financiare ale sectorului „Administraţii publice” (S.13) au scăzut ca pondere în produsul intern brut, atingând un nivel de 42 la sută, față de 43,8 la sută din PIB. Titlurile de natura datoriei, în lei şi valută, au crescut, ca pondere în PIB, cu 0,1 puncte procentuale, ajungând la un nivel de 27,6 la sută din PIB. În conformitate cu strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale, ce are în vedere îmbunătățirea scadenţei medii a titlurilor de valoare emise de administraţia publică, în perioada analizată a scăzut ponderea titlurilor de stat cu scadență
originală până într-un an, în favoarea titlurilor de stat pe termen lung.

Alte conturi de plătit au crescut cu 0,1 puncte procentuale, până la 8 la sută din PIB. Creditele atrase au scăzut cu 1,9 puncte procentuale, reprezentând 5,7 la sută din PIB la finele trimestrului I 2018 pe fondul rambursărilor efectuate atât pentru intern, cât şi pentru extern.

Leave a Reply

Your email address will not be published.