Mehedinti: Absolvenţii 2018, termen de 60 de zile sa se inscrie în baza de date a ANOFM

Mehedinti: Absolvenţii 2018, termen de 60 de zile sa se inscrie în baza de date a ANOFM

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar sau universitar din promoţia 2018 trebuie să se înscrie în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi ca şomer neindemnizat, într-o prima fază, în termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii studiilor. Termenul de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii studiilor este termen de decădere din drepturi.

Dacă termenul de 60 de zile calendaristice menţionat anterior nu este respectat, prin neprezentare sau prezentare după acest termen pentru a fi înregistraţi ca şomeri neindemnizaţi, absolvenţii instituţiilor de învăţământ pierd dreptul de a mai primi ulterior indemnizaţia de şomaj.

AJOFM Mehedinţi atenţionează absolvenţii de liceu promoţia 2018, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat, sau dacă nu participă la examenul de bacalaureat, că termenul de 60 de zile calendaristice a început cu data de 26 mai 2018 (conform Ordinului nr 3382 / 24.02.2017 al ministrului educaţiei naţionale privind structura anului şcolar 2017-2018, pentru clasele terminale din învăţământul liceal anul şcolar s-a încheiat în data de 25 mai 2018), ultima zi de înregistrare fiind 24 iulie 2018.

Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată la unele discipline, se pot înregistra în evidenţele AJOFM Mehedinţi în termen de 60 de zile calendaristice de la data promovării examenelor de corigenţă (data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ).

Adeverinţa de absolvire a claselor terminale trebuie să conţină precizarea exactă a datei absolvirii cursurilor (zi, lună, an), potrivit ordinului ministrului educaţiei naţionale.Actele necesare fiecărui absolvent ai instituţiilor de învăţământ pentru depunerea dosarului de şomer neindemnizat sunt:
– cartea de identitate, original şi copie xerox;
– certificatul de naştere, original şi copie xerox;
– adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea “APT MUNCĂ” sau “CLINIC SĂNĂTOS”;
– diplomă, certificat de studii, adeverinţă, după caz, eliberată, în condiţiile legii, de una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii, original şi copie xerox;
– adeverinţă de venit de la administraţia financiară;
– dosar cu şină.

Leave a Reply

Your email address will not be published.