Se convoacă de îndată, în şedinţă, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 15.01.2019, ora 11.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Raport și proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 230/2018 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24”.
Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
– Tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Mircia GUTĂU SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, _______2019

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here