Sedinta la Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Sedinta la Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Se convoacă de îndată, în şedinţă, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 15.01.2019, ora 11.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Raport și proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 230/2018 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24”.
Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
– Tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Mircia GUTĂU SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, _______2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.