Sedinţă extraordinară la Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Sedinţă extraordinară la Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 19.05.2017, ora 9.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Organizare rețea stradală în zona Școlii Gimnaziale Take Ionescu”, investitor Municipiul Râmnicu Vâlcea.
2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilului – construcție și teren, afectat de realizarea obiectivului de investiții ”Rețea stradală zona Școlii gimnaziale Take Ionescu”.
3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii și aprobarea valorii nominale a chiriei lunare.
4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/2017 referitoare la mandatarea reprezentantului municipiului Rm. Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra SA.
5. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.
6. Raport și proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu, situat în PT 22 Filipin, Calea lui Traian, cu destinația de birou parlamentar.
7.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale Sport Club Municipal Rm. Vâlcea.
Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
– Tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, AVIZEAZĂ PT. LEGALITATE,
Mircia GUTĂU

SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.