Sedinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Sedinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 15.01.2018, ora 13.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

 

O R D I N E D E Z I:

Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor plăți din bugetul local și a listei provizorii de investiții.
Raport și proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01 ianuarie 2018.
Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc zona Nord (lângă Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului)”.
Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a investiției realizată în cadrul Proiectului ”Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea”.
Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2017 referitoare la ajustarea tarifelor de salubrizare stradală și a tarifelor pentru lucrări de întreținere spații verzi și mobilier stradal.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Serviciul APL, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001.
Art.3. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
– Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
– Tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, AVIZEAZĂ PT. LEGALITATE,
Mircia GUTĂU SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 12.01.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.