Primăria Municipiului Craiova anunță demararea acțiunii de distribuire a Tichetelor Sociale de Paște, oferite prin Programul social „SOLIDARITATE”,

Primăria Municipiului Craiova anunță demararea acțiunii de distribuire a Tichetelor Sociale de Paște, oferite prin Programul social „SOLIDARITATE”,

Primăria Municipiului Craiova și Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a
Municipiului Craiova anunță demararea acțiunii de distribuire a Tichetelor Sociale de
Paște, oferite prin Programul social „SOLIDARITATE”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr. 487/2017, începând de miercuri, 4 aprilie 2018, operațiune ce se va derula
prin intermediul Poștei Române.

Acțiunea de depunere a cererilor pentru tichetele sociale s-a desfășurat în perioada 13 februarie
– 29 martie 2018, la sediile Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova
din str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter și str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, pentru următoarele categorii
de persoane:

a) persoanele încadrate într-un grad de handicap, neinstituţionalizate;
b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea unui loc de
muncă, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz,
din pensii şi indemnizaţii cumulate sunt până la 520 lei/lună inclusiv;
d) persoane beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
e) persoane fără niciun venit, cu vârsta peste 60 de ani.

Tichetele sociale, în valoare cumulată de 30 lei/beneficiar, vor putea fi utilizate pentru
achiziţionarea de produse alimentare, cu excepția băuturilor alcoolice şi ţigărilor.
Beneficiarii vor putea valorifica tichetele sociale în cadrul unui număr de 184 unități comerciale
de pe raza municipiului Craiova. Lista completă a acestor unități comerciale este atașată prezentului
comunicat, dar poate fi consultată și online, pe site-ul Primăriei municipiului Craiova:
www.primariacraiova.ro, precum și pe site-ul Direcției Publice Comunitare de Asistență Socială
a Municipiului Craiova: www.spascraiova.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.