Olt: eSlatina – Proiect de simplificare a procedurilor și introducerea de instrumente electronice pentru cetățenii Municipiului Slatina

Olt: eSlatina – Proiect de simplificare a procedurilor și introducerea de instrumente electronice pentru cetățenii Municipiului Slatina

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina lansează implementarea proiectului “eSlatina – Proiect de simplificare a procedurilor și introducerea de instrumente electronice pentru cetățenii Municipiului Slatina” cod SMIS 126174, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Scopul proiectului este de reducere a costurilor administrative și simplificarea procedurilor de furnizare a serviciilor publice prin introducerea de instrumente din domeniul tehnologiei informației pentru gestiunea relațiilor cu cetățenii și pregătirea personalului Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Slatina în vederea utilizării acestor instrumente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea capacității instituționale a Aparatului de specialitate al primarului municipiului Slatina prin informatizarea unui număr de 5 servicii publice pentru cetățeni și firme.

  2. Reducerea timpului de procesare a documentelor prin organizarea unei arhive informatizate și retro-digitalizarea documentelor pe suport de hârtie arhivate conform normativelor legale

  3. Formarea personalului Aparatului de specialitate al primarului municipiului Slatina în domeniul utilizării sistemelor informatice achiziționate.

Implementarea proiectului  va avea ca rezultate: 5 servicii publice locale informatizate prin achiziția și instalarea de sisteme electronice de furnizare; 750 de metri liniari de documente din arhiva fizica a UAT municipiul Slatina transferate în format digital; 154 de angajați ai aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina formați pentru utilizarea sistemelor informatice instalate.

Proiectul a început la data de 13 decembrie 2018 și se implementează pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 2.994.050 lei, din care 2.544.942,51 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă din FSE, 389.226,49 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar valoarea alocată de la bugetul local este de 59.881 lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.