Guvernul României a adoptat în şedinţa de astăzi un nou set de măsuri sociale şi economice finanţate din fonduri europene. Concret, au fost adoptate actele normative care reglementează acordarea de mese calde pe bază de tichete electronice persoanelor defavorizate, respectiv implementarea Programului Naţional “Innotech Student” ce va sprijini antreprenoriatul în rândul tinerilor.

De asemenea, Executivul a fost informat despre stadiul implementării proiectelor de apă şi canal fazate, a căror continuare este finanţată în prezent din Programul Operaţional Infrastructura Mare.

Mese calde pentru 290.000 bătrâni

Prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) va fi finanţată acordarea de mese calde pensionarilor cu vârste de cel puţin 75 ani şi cu venituri venituri la nivelul indemnizaţiei sociale, precum şi persoanelor/familiilor fără adăpost, celor evacuate, care nu au domiciliu stabil şi în mod special familiilor monoparentale. Lista persoanelor fără adăpost este separată şi va fi actualizată lunar de către autorităţile administraţiei publice locale.

Valoarea lunară a unui tichet este de 180 lei/persoană, iar de acest ajutor vor beneficia aproximativ 290.000 de bătrâni, alături de celelalte categorii vulnerabile.

Mesele calde vor fi acordate prin intermediul unor tichete electronice prin Schema Naţională de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice şi pentru Persoanele fără adăpost (S.N.S.P.V.P.A). Bugetul alocat va fi de 640 milioane lei, finanţat prin POAD.
Măsura, reglementată de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete electronice din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, va sprijini persoanele aflate în risc de sărăcie extremă şi care reprezintă o categorie socială vulnerabilă în contextul creşterii numărului de persoane infectate cu COVID-19.

20 milioane pentru finanţarea tinerilor antreprenori

Executivul a adoptat astăzi şi Hotărârea de Guvern privind aprobarea Programului Naţional “Innotech Student”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. Bugetul total al apelului este de 20 milioane euro, din care 17 milioane euro fonduri europene, iar 3 milioane euro vor fi asigurate de la bugetul de stat.

Proiectul prevede finanţarea schemelor antreprenoriale ale studenţilor români din numeroase domenii care sunt inovatoare şi aduc o valoare adăugată reală. Acesta îşi propune să încurajeze studenţii să îşi pună în practică viziunea, dar şi spiritul lor antreprenorial.

În cadrul proiectelor selectate în urma evaluării va începe perioada de pregătire a studenţilor, dezvoltarea abilităţilor lor antreprenoriale, elaborarea planurilor de afaceri şi selectarea celor mai bune dintre acestea. Studenţii ale căror planuri de afaceri vor fi finanţate vor putea urma programe de internship în companii cu activităţi cât mai apropiate planurilor de afaceri propuse. În această etapă vor fi acordate subvenţiile. După aceasta, timp de un an studenţii antreprenori vor beneficia de sprijinul administratorilor de schemă, iar pentru următoarele şase luni ei vor fi monitorizaţi, iar afacerile înfiinţate de ei trebuie să se autosusţină pe piaţă.

Valoarea maximă a proiectelor este de 2 milioane euro, urmând ca minim 70% din bugetul proiectului să fie alocat subvenţiilor pentru înfiinţarea afacerilor. Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 100.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi se acordă numai întreprinderilor înfiinţate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate.

Banii vor fi acordaţi în două tranşe – 75% la înfiinţarea companiei, iar cea de-a doua, de 25%, în momentul în care antreprenorii vor face dovada că pot realiza profituri de 30% din grantul iniţial de 75%. În primul an de activitate vor fi finanţate şi salariile angajaţilor firmelor înfiinţate.

Măsuri pentru implementarea proiectelor de apă şi apă uzată

Tot astăzi, MFE a informat Guvernul României despre stadiul proiectelor de apă şi apă uzată implementate cu fonduri europene în România, inclusiv despre măsurile luate pentru urgentarea implementării proiectelor.

În actuala perioadă de programare (2014-2020), pentru proiecte de apă şi apă uzată România beneficiază de o alocare de 2,616 miliarde euro (85% contribuţie UE nerambursabilă şi 15 fonduri de la bugetul de stat).

Portofoliul POIM cuprinde 115 proiecte dintre care:

– 29 proiecte sunt fazate şi au o valoare de 724 milioane euro
– 17 proiecte sunt din actuala perioadă de programare şi au o valoare de 3,3 miliarde euro
– 41 de proiecte de asistenţă tehnică în valoare de 104 milioane euro

Cu un grad de contractare de 160,19%, aceste proiecte au o valoare totală de 4,1 miliarde euro. Dintre cele 17 noi proiecte, 7 dintre ele, cu o valoare de 1,19 miliarde euro au fost aprobate după data de 4 noiembrie 2019.

Atât proiectele fazate, cât şi cele de asistenţă tehnică, dar şi cele noi se află în implementare în diferite stadii. Până acum aceste proiecte au generat un nivel de absorbţie de 14% din totalul sumei disponibile, şi anume 309 milioane euro.

În ceea ce priveşte proiectele fazate (29 de proiecte), implementarea lor se desfăşoară astfel:

– Progres financiar – 36% – 231,8 milioane euro, din care 35,5 milioane euro după data de 4 noiembrie 2019.
– Progres fizic:
– sub 25%: 1 proiect;
– între 25% şi 50%: 1 proiect;
– între 50% şi 80%: 5 proiecte;
– peste 85%: 22 proiecte, din care 4 proiecte finalizate (2 proiecte finalizate după 4 noiembrie 2019).

Proiectele noi de investiţii (17 proiecte) se află în următorul stadiu al implementării:

– Progres financiar – 0,85% – 25 milioane euro, din care 22,7 milioane euro după 4 noiembrie 2019
– Progres fizic:
– sub 1%: 9 proiecte;
– între 1% şi 5%: 3 proiecte;
– între 5% şi 20%: 1 proiect;
– peste 20%: 4 proiecte.

În paralel sunt pregătite 28 de proiecte de investiţii în sectorul de apă şi apă uzată a căror valoare estimată este 5,769 miliarde euro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here