Guvernul modifica legea privind infiintarea ANL

Guvernul modifica legea privind infiintarea ANL

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, 8 iunie a.c., o Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001.

Astfel, principalele reglementări vizează:

– modul de stabilire şi clarificare a regimului juridic al terenului pe care se realizează locuinţele, pe baza planurilor urbanistice aprobate anterior promovării investiţiilor;

– diminuarea cuantumului penalităţilor de întârziere de la 0,1% la 0,05%;

– stabilirea caracterului multianual al programelor guvernamentale de construcţii locuinţe;

– armonizarea prevederilor legii cu cele ale HG nr. 907/2016 prin care se stabileşte conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

– lista de priorităţi în repartizarea locuinţelor se poate reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă, sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorităţi se iau în considerare cererile depuse până la sfârşitul lunii anterioare aprobării acesteia. Astfel se va permite accesul la locuinţele devenite vacante tinerilor care aveau cereri depuse la momentul repartiţiei iniţiale, dar nu îndeplineau toate criteriile de acces, precum şi tinerilor care nu aveau cereri depuse la momentul repartiţiei iniţiale;

– completarea criteriilor de ierarhizare în vederea prioritizării investiţiilor, pentru o repartizare mai echilibrată a fondurilor publice;

– armonizarea cu prevederile din lege a criteriilor de repartizare şi a modelului calcul cu privire la determinarea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiţiei proporţional din valoarea chiriei.

Modificările au fost necesare în contextul în care problema locuirii este partea de politică publică a Guvernului care se modifică în funcţie de condiţiile economice existente la un moment dat. Având în vedere necesitatea asigurării accesului la locuire a tuturor cetăţenilor, care reprezintă o precondiţie pentru exercitarea unor drepturi fundamentale de care trebuie să beneficieze orice persoană, prin aspectele şi implicaţiile de ordin social şi economic, soluţionarea problemelor legate de locuire constituie, permanent, un obiectiv important în Programul de Guvernare al României, pe termen scurt, mediu şi lung.

Leave a Reply

Your email address will not be published.