Guvernul adoptă o hotărâre care schimbă modul de calcul a ratelor la creditele Prima Casă

Guvernul adoptă o hotărâre care schimbă modul de calcul a ratelor la creditele Prima Casă

In sedinta de astazi, Guvernul va aproba o hotărâre care schimbă modul de calcul al ratelor de la programul “Prima casă”. Astfel, dupa aprobarea acestei hotarari, costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului “Prima casă” se compune din rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

. I Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de
implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. La articolul 2, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:

“b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:

– rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;

 

– comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;

c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda

exprimată în raport cu IRCC şi separat a costurilor cu comisioanele;”

2. La articolul 2^1, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:

“b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:

– rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării terenului, locuinţei, devizelor estimative şi situaţiilor de lucrări şi nici costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, după caz;

Leave a Reply

Your email address will not be published.