Asociatia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” anunţă lansarea incepand cu data de 11.04.2018 a apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pe următoarele masuri: Masura M1/2A – “ Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice”., Masura M4/6A – “Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol”

Măsura M1/2A

Măsura M4/6A

Data limita de depunere a proiectului

15.05.2018

11.06.2018

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect (euro)

20.000

40.000

Valoarea totala a sprijinului (euro)

121.702

289.091

Beneficiari eligibili masura M1/2A: Beneficiari direcţi: Exploataţii agricole din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici, constituite conform legislatiei nationale in vigoare;

Beneficiari indirecţi: Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; operatori economici cu activitate in domeniul procesarii produselor agroalimentare, producatori agricoli individuali din teritoriu. Categoriile de beneficiari eligibili: Persoana fizică autorizată, Întreprindere individuală, Întreprindere familială, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor Societate cooperativă agricolă Cooperativă agricolă, Grup de producători

Beneficiari eligibili masura M4/6A: Microintreprinderi si intreprinderi non-agricole mici, existente sau nou-infiintate, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, din teritoriul GAL Microregiunea Horezu; Fermieri sau membri unor gospodarii agricole din teritoriul GAL care isi diversifica activitatea agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabila in microintreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Apelul se adresează actorilor locali privaţi sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL „Microregiunea Horezu”.

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „Microregiunea Horezu” din Orasul Horezu, Str. 1 Decembrie, Nr.11, Judeţul Valcea, de luni pana vineri, în intervalul orar 16:30-20:00.

Informatii detaliate cu privire la accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse în ghidurile solicitantului pentru măsurile M1/2A si M4/6A, elaborate de GAL, în vigoare la momentul lansării apelului si fisele masurilor disponibile pe site-ul GAL “Microregiunea Horezu” www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Procedura de selecţie este afişată la sediul GAL „Microregiunea Horezu” și pe site-ul www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon: 0250861305 sau pe adresa de e-mail gal.horezu@gmail.com, dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală „Microregiunea Horezu”, de luni pana vineri intre orele 16:30-20:00, unde puteţi solicita in mod gratuit informații despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic (CD/DVD).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.