Fermierii rămân fără subvenții de anul viitor, daca nu sunt înscriși în Registrul contribuabililor/plătitorilor ANAF

Fermierii rămân fără subvenții de anul viitor, daca nu sunt înscriși în Registrul contribuabililor/plătitorilor ANAF

Fermierii care nu sunt înregistrați în Registrul contribuabililor/plătitorilor la ANAF vor pierde statutul de fermieri activi și nu vor mai beneficia de subvențiile agricole, indiferent de tipul sprijinului acordat.

”Începând cu anul de cerere 2019, statutul de fermier activ se stabilește și prin verificarea înregistrării persoanelor fizice și juridice, și a formelor asociative de persoane fizice sau juridice, pentru activitățile lor agricole, în Registrul contribuabililor/plătitorilor, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit art. 91 din Codul de procedura fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, în sensul prevederilor art. 3, pct. 3 alin. (a) din Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor
(UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și
monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/ 2013 de stabilire a unor norme privind
plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE)
nr. 1308/ 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE)
nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar,
sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a
plantelor“, anunță un proiect de act normativ care modifică Ordonanța 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.