Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a
economiei
Obiectiv Tematic – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de
COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a
economiei
Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale
și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.
Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive
„Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii
capacității de reziliență”
22.05. 2023
Comunicat de presă începere implementare proiect „Dezvoltarea societatii Omicron
Zelle SRL prin achizitie de echipamente noi ”
OMICRON ZELLESRL, cod de identificare fiscală 29521171, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J16/2650/2017, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Malinului nr. 13E, Judetul Dolj, cod postal 200778,
România, derulează începând cu data de 04.02.2023 proiectul cu titlul ” Dezvoltarea societatii
Omicron Zelle SRL prin achizitie de echipamente noi „, cod SMIS 159804, cofinanţat din Fondul
European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020,
implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POC
în calitate de Autoritate de Management.
Valoarea totală a proiectului este de 992.148,31 lei din care:
• 799.840,47 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă totală
• 502.495,69 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
• 97.384,66 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
• 199.960,12 lei – Cofinanțare
Obiectivul general al proiectului: il reprezinta refacerea capacitatii de rezilienta a SC OMICRON ZELLE
SRL, prin ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investitii necesare capacitatilor
de productie/ prestare servicii si pentru realizarea de investitii in retehnologizare.
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:
1. Cresterea productivitatii muncii cu cel putin 15 % fata de anul 2020
2. Achizitie echipamente verzi de minim 20 % din valoarea proiectului
3. Achizitia de echipamente de productie
Perioada implementării proiectului: 04.02.2023 – 31.12.2023
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Date de Contact
Nume: Pana Dumitru Daniel OMICRON ZELLE SRL
Telefon: 0723763246
E-mail : ddpana@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.