S.C. ALMER PROIECT SRL S.R.L., cu sediul în Municipiul Craiova, Aleea ARH. DUILIU MARCU, Nr. 11, Bloc 11, Ap. 41, Județ Dolj, Romania, a derulat începând cu data de 01.06.2019 pana la data de 31.12.2022 proiectul ,, Dezvoltarea societății ALMER PROIECT SRL prin achiziția de mijloace fixe“, cod SMIS 133740, in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi si prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finanțare încheiat Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației si Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia “ Valoarea totala a proiectului este de 373,901.86 lei, din care asistenta financiară nerambursabila este de 251,362.58 lei din care 213,658.20 lei FEDR si 37,704.38 lei BS. Proiectul se implementează in Municipiul Craiova, Aleea ARH. DUILIU MARCU, Nr. 9, Bloc 12, Scara 1, Ap. 40, Judet Dolj, Romania, pe o durată de 43 luni. Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea competitivității firmei ALMER PROIECT SRL, ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne in procesele de lucru a societății, prin achiziționarea de echipamente si software specializate . Obiectivele specifice ale proiectului: • Prestarea semnificativ îmbunătățita a serviciilor de proiectare, ca urmare a inovării de serviciu în cadrul firmei, cu ajutorul noului flux tehnologic, prin achiziția de programe software specializate si a aparaturii de ultima generație si realizarea unui nou serviciu in cadrul companiei, cel de elaborare proiecte construcții civile • Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea unei persoane din categoriile defavorizate, si păstrarea locurilor de munca existente si a celor nou create pe toata perioada de durabilitate a proiectului, precum si îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin încheierea unui precontract cu o firma de colectare selectiva a deșeurilor • Realizarea de masuri specifice de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin colectarea selectiva a diferitelor tipuri de deșeuri la locația de implementare a prezentului proiect. Rezultatele proiectului : • Servicii de proiectare, semnificativ îmbunătățite pana la finalizarea implementării proiectului, ca urmare a inovării de serviciu, prin creșterea capacitații de prestare a serviciilor prin achiziționarea de echipamente tehnologice, precum si a serviciilor necesare si obligatorii vizate de proiect precum si prestarea unui nou serviciu in cadrul companiei, cel de elaborare proiecte construcții civile. • Un loc de munca nou creat in perioada de implementare al proiectului, si asigurarea egalității de șanse prin angajarea unei persoane din categorii defavorizate in perioada de implementare al proiectului, precum si îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin încheierea unui contract cu o firma de colectare selectiva a deșeurilor. • Semnarea unui precontract cu o firma de colectare selectiva a deșeurilor. Impactul investiției la nivelul regiunii SUD VEST OLTENIA : • Servicii de proiectare, semnificativ îmbunătățite pana la finalizarea implementării proiectului, ca urmare a inovării de serviciu, prin creșterea capacitații de prestare a serviciilor prin achiziționarea de echipamente tehnologice, precum si a serviciilor necesare si obligatorii vizate de proiect precum si prestarea unui nou serviciu in cadrul companiei, cel de elaborare proiecte construcții civile. • Un loc de munca nou creat in perioada de implementare al proiectului, si asigurarea egalității de șanse prin angajarea unei persoane din categorii defavorizate in perioada de implementare al proiectului, precum si îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin încheierea unui contract cu o firma de colectare selectiva a deșeurilor. • Semnarea unui precontract cu o firma de colectare selectiva a deșeurilor. Date de contact: Persoana de contact: Merisanu Cristian -Administrator. Tel: 0773882571, email : cristian.merisanu@algabiproiect.com ALMER PROIECT SRL Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

 

 

 

 

Urmăriți Cronica Olteniei și pe Google News

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.