Codurile Penale, adoptate de deputati

Codurile Penale, adoptate de deputati
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectele pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală.
Parlamentarii din opozitie au criticat modificările aduse Codurilor, anunţând că le vor contesta din nou la Curtea Constituţională, considerând că acestea “favorizează corupţii în acte publice” si este o sfidare la adresa cetateanului onest.

Proiectul ce prevede modificarea Codului Penal a fost adoptat miercuri cu 180 de voturi pentru, 81 împotrivă și două abțineri.

Proiectul legislativ pentru modificarea Codului de Procedură Penală a fost adoptat cu 181 voturi pentru, 83 împotrivă și o abținere.

Modificările adoptate la vot final în Camera Deputaților

 

Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit

Favorizarea făptuitorului: (3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie sau afin până la gradul II nu se pedepseşte.” / În actuala formă nu se pedepsește doar favorizarea săvârșită de un membru de familie / Infracțiunea reprezintă „ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă”

Circumstanțe atenuante: „acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanţa atenuantă nu se aplică în cazul săvârşirii următoarelor infracţiuni, dacă au produs un prejudiciu material: tâlhărie, piraterie, furt calificat, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice.

Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:

  • a) cel condamnat a executat cel puţin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin două treimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;
  • b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;
  • c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiţionată, după executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani, sau a cel puţin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) lit. b) – d).

Leave a Reply

Your email address will not be published.