CJ Olt, sedinta extraordinara pentru aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018

CJ Olt, sedinta extraordinara pentru aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018

Consilierii judeteni din Olt se intrunesc in sedinta extraordinară vineri, 2 februarie. Pe ordinea de zi se afla afla 5 puncte, toate legate de bugetul judetului pentru anul 2018.

Lucrările ședinței se desfășoară în sala de ședințe a Consiliului Județean din
municipiul Slatina, județul Olt.

O r d i n e a d e z i :

1. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativteritoriale
a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2021 la cotele defalcate din impozitul
pe venit și la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru
susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanțare locală

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget
finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativteritoriale
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2018 și estimările pe
anii 2019-2021 pentru bugetul județului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget
finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume
din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al
anului 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget
finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului
Bd. A.I. Cuza – Nr. 14 -SLATINA-Județul Olt – Cod 230025 • Tel: 0249 / 43.10.80 – 43.11.01 – 43.28.07 • Fax:

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul
2018 și estimările pe anii 2019-2021
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget
finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget
finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

Leave a Reply

Your email address will not be published.