CCR: Declasificarea informaţiilor secrete de stat se poate realiza doar prin hotărâre a Guvernului

CCR: Declasificarea informaţiilor secrete de stat se poate realiza doar prin hotărâre a Guvernului

Declasificarea informaţiilor secrete de stat se poate realiza doar prin hotărâre a Guvernului, a motivat Curtea Constituţională a României (CCR).

“Curtea constată că declasificarea informaţiilor secrete de stat se poate realiza doar prin hotărâre a Guvernului, după cum, prin acelaşi act cu caracter administrativ, se aprobă, se actualizează şi se completează listele cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat întocmite de autorităţile publice în domeniile lor de activitate, se prelungesc termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat stabilite de emitent, în funcţie de importanţa acestora şi de consecinţele care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării lor neautorizate, se stabilesc regulile de identificare şi marcare,

inscripţionările şi menţiunile obligatorii pe documentele secrete de stat, în funcţie de nivelurile de secretizare, cerinţele de evidenţă a numerelor de exemplare şi a destinatarilor, termenele şi regimul de păstrare, interdicţiile de reproducere şi circulaţie, se încadrează informaţiile secrete de stat în unul dintre nivelurile prevăzute la articolul 15 litera f) din Legea 182/2002 şi se stabilesc normele privind măsurile minime de protecţie în cadrul fiecărui nivel”, se arata in comunicatul transmis de CCT.

Leave a Reply

Your email address will not be published.