Asociația Vâlceană a Elevilor solicită Consiliului Local Râmnicu Vâlcea să respecte legea în sensul acordării burselor pentru elevii din municipiu!

Asociația Vâlceană a Elevilor solicită Consiliului Local Râmnicu Vâlcea să respecte legea în sensul acordării burselor pentru elevii din municipiu!

Asociația Vâlceană a Elevilor condamnă ferm încălcarea legii de către Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, în sensul nerespectării obligației de a acorda burse școlare elevilor din municipiu, în conformitate cu art. 82 al Legii 1/2011.

În data de 21 ianuarie a.c., Asociația Vâlceană a Elevilor a transmis o cerere privind informații de interes public, întocmită în baza Legii 544/2001 prin care solicitam informații cu privire la numărul și cuantumul burselor elevilor ce studiază în unitățile de învățământ de pe raza administrativă a Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și a bugetului alocat în sensul acesta. În urma răspunsului primit săptămâna trecută am constatat că, din anul 2017 și până la momentul actual, Consiliul Local Râmnicu Vâlcea a alocat, în mod nejustificat, suma de 0 lei în vederea finanțării burselor elevilor de pe raza municipiului.

Dorim să atragem atenția asupra faptului că toți elevii eligibili au dreptul legal să primească burse școlare, conform art. 82, alin (1) și (2) din Legea 1/2011. Prin forța aceleiași legi consiliile locale au obligația ca anual să adopte o hotărâre de consiliu local prin care să fie aprobate numărul și cuantumul burselor școlare acordate elevilor ce studiază în instituțiile de învățământ de pe raza unității administrativ-teritoriale și îndeplinesc criteriile stabilite de OMECTS 5576/2011.

Articolul 82

(1) Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social.
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.”

Mai mult decât atât, aducem în vedere că importanța acordării burselor școlare este dată de rolul lor, și anume sprijinirea progresului și performanței școlare, în cazul burselor de merit și performanță, precum și constituirea unei forme de protecție socială și sprijin material pentru elevii aflați în risc de abandon școlar, în cazul burselor de studiu și ajutor social.

Pe cale de consecință, solicităm public Consiliului Local Râmnicu Vâlcea ca în cadrul bugetului pentru anul 2019 să aloce un fond pentru asigurarea tuturor burselor școlare ale elevilor în semestrul II al anului școlar 2018-2019 și semestrul I al anului școlar 2019-2020. Totodată, dată fiind privarea ilegală a elevilor municipiului Râmnicu Vâlcea de burse școlare solicităm și crearea unui fond și a unui mecanism legal pentru acordarea retroactivă a burselor pentru elevii frustrați de acest drept în semestrul I al anului școlar 2018-2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.