Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă conferinţa de lansare a proiectului ”Start la antreprenoriat” – proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă conferinţa de lansare a proiectului ”Start la antreprenoriat” – proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă
conferinţa de lansare a proiectului ”Start la antreprenoriat” – proiect cofinanţat din Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectiv
specific 3.7 ”Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona
urbană”, contract POCU/82/3/7/105478 desfăşurat pe o perioadă de 36 de luni, în parteneriat cu
Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor – ADRA România, Asociaţia
DOMINOU şi Asociaţia Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM. Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în data de 13 februarie 2018, începând cu ora 11:00, la Centrul Multifuncţional Craiova, strada Târgului nr. 26.
Obiectivul general al proiectului ”Start la antreprenoriat” este creşterea ocupării în
rândul a 74 de persoane prin înfiinţarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele
urbane din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, respectiv judeţele: Olt, Dolj, Mehedinţi,
Vâlcea şi Gorj.

Grupul ţintă va fi format din 300 de persoane provenind din categoriile beneficiarilor
eligibili: şomeri, persoane inactive (incusiv studenţi), angajaţi şi persoane care derulează o
activitate independentă. Distribuţia per judeţ a grupului ţintă va fi următoarea: jud. Vâlcea – 20
persoane; jud. Olt – 20 persoane; jud. Dolj – 220 persoane; jud. Gorj – 20 persoane, jud.
Mehedinţi – 20 persoane.

Leave a Reply

Your email address will not be published.