ANSVSA: Peste 1, 2 milioane de oua distruse, 6 probe confirma prezenta pesticidului Fipronil

ANSVSA: Peste 1, 2 milioane de oua distruse, 6 probe confirma prezenta pesticidului Fipronil

In perioada august 2017 – 14 februarie 2018, inspectorii ANSVSA au demarat o acţiune tematică de control, la nivel naţional, pentru a verifica modul în care operatorii din industria avicolă respectă condiţiile sanitare veterinare şi de siguranţă a alimentelor referitoare la producerea ouălor şi a produselor din ouă, destinate comercializării. 

S-au efectuat  1.470 de controale oficiale, dintre care 776 în ferme de găini ouătoare, iar restul în: centre de colectare a ouălor, centre de ambalare a ouălor, unităţi de producere a ouălor lichide, unităţi de procesare a ouălor, unităţi de depozitare ouă, depozite de produse medicinale veterinare şi firme care efectuează acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.

În urma acestor verificări au fost depistate 9 centre de ambalare a ouălor care au produs şi furnizat materie primă pentru producerea de praf de ou (ouă lichide – melanj de ou integral), fără să deţină autorizaţie sanitară veterinară pentru desfăşurarea acestei activităţi.

Totodată, s-au prelevat 535 de probe (din ouă, gălbenuş lichid, praf de ouă, carcasă de pasăre, cereale folosite ca furaje şi teste de sanitaţie) pentru determinări de laborator.

Pentru un lot de 400.000 de ouă, care a fost reţinut oficial (pe baza principiului precauţiei – Reg 178/ 2002*), suspicionat a fi contaminat cu o substanţă din categoria biocidelor, restricţia a fost ridicată, după sosirea buletinelor de analiză conforme.

Pentru 6 probe, analizele de laborator au relevat prezenta substanţei Fipronil**.

Au fost luate măsurile legale aplicabile acestui tip de situaţie, iar pentru a determina sursă şi modalitatea de contaminare, inspectorii ANSVSA, împreună cu alte instituţii abilitate ale statului, derulează o anchetă.

Dintre neconformităţile constatate, pe parcursul celor 7 luni de controale cu această tematică, menţionăm:
– Nerespectarea condiţiilor de biosecuritate la nivelul unor exploataţii de găini ouătoare;
– Desfăşurarea unor activităţi pentru care unităţile nu au fost autorizate sanitar veterinar;
– Registrele conţinând tratamentele aplicate în unele ferme de găini ouătoare nu erau completate;
– Deficienţe privind elaborarea şi implementarea programelor de autocontrol, de către operatorii alimentări din sectorul ouălor;
– Nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de igienă şi de temperatură la nivelul unităţilor de ambalare, procesare şi depozitare a ouălor;
– Deficiente privind gestionarea deşeurilor si a subproduselor nedestinate consumului uman;
– Ambalarea şi comercializarea unor loturi de ouă a căror trasabilitate nu a putut fi stabilită;
– Depozitarea şi comercializarea ouălor în unităţi neautorizate/ neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
– Utilizarea unor mijloace auto neautorizate sanitar veterinar pentru transportul ouălor.

Pentru aceste nereguli, au fost aplicate 24 de sancţiuni contravenţionale, care au însumat 132.360 de lei şi au fost emise 3 Ordonanţe de suspendare temporară a activităţii.

De asemenea, au fost retrase de la comercializare 178.200 de bucăţi de ouă, au fost reţinute oficial de la centre de ambalare a ouălor 1.238.460 de bucăţi de ouă şi 3.250 de kg de produse din ouă lichide, din unităţi de procesare a ouălor.

Toate aceste produse au fost dirijate către unităţi autorizate de neutralizare, unde au fost distruse.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.