ALDE DOLJ: SOLUȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DOLJEAN

ALDE DOLJ: SOLUȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DOLJEAN

Victor Gogonea, Secretarul General ALDE Dolj: „Este nevoie de un dialog rațional între reprezentanți ai autorităților, inspectori școlari, sindicate, reprezentanți ai părinților pentru a găsi cele mai bune soluții privind finanțarea învățământului doljean”

Considerăm că înființarea la Prefectura DOLJ a unei Comisii Mixte pentru analiza situației din învățământul doljean și găsirea de soluții pentru buna finanțare a acestuia ar fi un demers util.
Autoritățile, inspectorii școlari, sindicatele și asociațiile părinților pot găsi împreună un cadru optim de soluționare a problemelor legate de încadrarea școlilor din județ în costul standard per elev.
Costul standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru învățământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat pentru anul 2018 a crescut de la 3.740 lei/an la 4.413 lei .
Este doar un pas în direcția asigurării finanțării educației în condițiile în care bugetul pentru educație deși este cel mai mare din 1990 încoace rămâne sub 3% din PIB.
”Înțelegem preocupările reprezentanților sindicatelor față de buna funcționare a sistemului de învățământ. Ele sunt și ale noastre. Este nevoie de dialog și de atitudini raționale în analiza bugetelor școlare pentru a găsi un just echilibru în atingerea țintei de eficiență în cheltuirea resurselor publice”-apreciază secretarul general al ALDE Dolj.

BIROUL DE PRESĂ ALDE DOLJ

Leave a Reply

Your email address will not be published.