INDEMNIZATIE SOMERAbsolvenții instituțiilor de învățământ preuniversitar sau universitar din promoția 2016 trebuie să se înscrie în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți ca șomer neindemnizat într-o primă fază, în termen de 60 de zile de la data absolvirii studiilor.

Dacă termenul de 60 de zile menționat anterior nu este respectat, prin neprezentare sau prezentare după acest termen pentru a fi înregistrați ca șomeri neindemnizați, absolvenții instituțiilor de învățământ pierd dreptul de a mai primi ulterior indemnizația de șomaj.

O situație aparte este reprezentata de categoria absolvenților claselor terminale care nu promovează sau nu participă la examenul de bacalaureat. Aceștia trebuie să se prezinte, în mod obligatoriu, până cel mai târziu în data de 2 august 2016 pentru a depune primul dosar de șomer neindemnizat, deoarece, conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr 5.079/31.08.2015 privind structura anului școlar 2015-2016, cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 3 iunie 2016.

Dacă acest termen nu este respectat, persoanele menționate anterior pierd dreptul de a mai primi indemnizația de șomaj.

Adeverința de absolvire a claselor terminale trebuie să conțină precizarea exactă a datei absolvirii cursurilor (zi, lună, an), potrivit Ordinului Ministrului Educației Naționale, pentru cei care nu au participat la examenul de bacalaureat sau care nu au promovat examenul de bacalaureat pentru a avea timpul necesar prezentării și depunerii dosarului de șomer neindemnizat la sediul instituției noastre.

Actele necesare fiecărui absolvent ai instituțiilor de învățământ pentru depunerea dosarului de șomer neindemnizat sunt:

— cartea de identitate, original și copie xerox;

— certificatul de naștere, original și copie xerox;

— adeverință de la medicul de familie cu mențiunea ‘APT MUNCĂ’;

— diplomă, certificat de studii, adeverință, după caz, eliberată, în condițiile legii, de una din instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii, original și copie xerox;

— dosar cu șină.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here