Tinerii interesaţi de o carieră în Jandarmeria Română se pot înscrie pentru Sesiunea august – septembrie 2018 în unităţile de învăţământ cu profil militar ale M.A.I.

Tinerii care doresc sa urmeze o cariera militara in Jandarmeria Română se pot inscrie la scolile cu profil militar ale Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru tinerii din zona Olteniei, Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” din Drăgăşani a scos la concurs 350 de locuri, din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru minorităţi – Sesiunea august – septembrie 2018. Inscrierile se fac pana la data de 15 iunie 2018.

Ofiţerii specialişti în domeniul resurselor umane au demarat activitatea de prezentare a ofertei educaţionale pentru recrutarea celor care doresc să îmbrăţişeze o carieră militară.

Jandarmeria Română selecţionează candidaţi pentru următoarele instituţii de învăţământ:
* Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

– 10 locuri la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă “Drept”, programul de studii universitare de licenţă “Drept”;

– 50 locuri la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă /specializarea “Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru cetăţeni de etnie romă, 2 locuri pentru cetăţeni de etnie maghiară şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

* Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri (din care 4 locuri pentru cetăţeni de etnie romă şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

* Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri (din care 4 locuri pentru cetăţeni de etnie romă şi 2 locuri pentru alte minorităţi)

Cererile de înscriere la sesiunea de admitere 2018 se depun personal de către candidaţi la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinti, până la următoarele date limită:

a) 25 mai 2018 – pentru Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza;
b) 15 iunie 2018 – pentru şcolile postliceale ale M.A.I.

 

Jandarmeria Română – anul școlar 2018 – 2019- Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani

Sesiunea august – septembrie 2018

350 de locuri, din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru minorităţi.

Conţinutul dosarului de recrutare

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de management resurse umane un dosar plic, care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concursul de admitere;
 2. Curriculum vitae – Europass (CV);
 3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;
 4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă și dacă este cazul a livretului militar;
 5. Diploma de bacalaureat *;
 6. Foaia matricolă *;
 7. Copii ale: certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatului de căsătorie, precum si după caz ale hotărârilor judecătorești privind starea civila;
 8. Autobiografia si Tabelul nominal cu rudele candidatului;
 9. Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate depus de candidat;
 10. Fişa medicală – tip de încadrare in MAI;
 11. O fotografie 9×12 cm;
 12. Trei fotografii color 3×4 cm;
 13. Certificatul de examinare psihologică (introdus în dosar de către compartimentul cu sarcini de recrutare).

* Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 • atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
 • foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

Documentele solicitate se prezinta in original, vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea; se accepta si copie legalizata.

Suplimentar documentelor prevăzute, candidații care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităților naționale – romi, maghiari, alte minorități – depun la dosarul de recrutare și o adeverință din partea unei organizații etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenență a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.

Pe durata concursului de admitere, Jandarmeria Română asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here