Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 31.01.2017, ora 13,00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi la plata taxei pe clădiri datorată de întreprinderi de cultură situate pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

 2. Raport şi proiect de hotărâre privind revizuirea Hotărârii Consiliului Local nr.320/208/2016 pentru stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2017.

 3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Sens giratoriu la intersecţia străzii Republicii cu strada Decebal”.

 4. Raport şi proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului informării şi consultării publicului pentru elaborarea documentaţiei de urbanism Reactualizare PUZ Goranu 2, aferent dezbaterii publice din data de 23.09.2016.

 5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu “Amplasare spaţii cazare P+1E şi garaj, strada Oltului nr.2”, investitori Popescu Constantin Artur şi Popescu Maria.

 6. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu “Construire imobil de locuinţe cu spaţii comerciale – Central Tower – strada G-ral Magheru nr.2A”, investitor Neacşu Vasile.

 7. Raport şi proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei artere de circulaţie şi modificarea delimitării arterei de circulaţie strada Codrului din municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Ostroveni Sud.

 8. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea preţului de facturare către populaţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 ianuarie 2017, ca urmare a reducerii cotei pe valoare adăugată de la 20% la 19%.

 9. Raport şi proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru închirierea prin licitaţie publică a Lacurilor de agrement Ostroveni şi Nord.

 10. Raport şi proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat la parterul blocului D2, Calea lui Traian, cu destinaţia de Birou Parlamentar.

 11. Raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea tarifului de depozitare la Depozitul de Deşeuri Feţeni.

 12. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Parcării Publice din Piaţa Centrală”.

 13. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea modelului protocolului de colaborare pentru comercializarea autorizaţiei de liberă trecere cu valabilitate de o zi.

 14. Raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia de atestare a administratorilor de imobile din asociaţiile de proprietari.

 15. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.132/20/11.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale.

 16. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.241/129 din 2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si particular din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2016-2017.

 17. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.242/130 din 2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea.

 18. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2017 – 2018.

 19. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2017, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, şi de către părinţii apţi de muncă obligaţi la întreţinerea copilului în condiţiile stabilite de Codul Civil.

 20. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcţii aferent instituţiilor învăţământului preuniversitar de stat şi învăţământului preşcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare.

Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, AVIZEAZĂ PT. LEGALITATE,

Mircia GUTĂU SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Ion DIDOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here