Sedinţă ordinară la Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Sedinţă ordinară la Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 27.12.2018, ora 13.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației pentru imobilul – construcție și teren aferent, situat în Calea lui Traian nr. 178.

 2. Raport și proiect de hotărâre privind completarea anexelor 8 și 9 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 3. Raport și proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de imobile.

 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitățile serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea a căror gestiune a fost delegată.

 5. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de depozitare a deșeurilor municipale la Depozitul de Deșeuri Fețeni.

 6. Raport și proiect de hotărâre privind clarificarea situației contractelor de închiriere a unor terenuri din zona Nord (Spitalul Județean de Urgență și Liceul Tehnologic Forestier).

 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional ”Mărțișor 2019” și a caietului de sarcini aferent.

 8. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții, organigramei și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu”.

 9. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice – strada Mihai Eminescu, municipiul Râmnicu Vâlcea”.

 10. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice – strada Copăcelu, municipiul Râmnicu Vâlcea”.

 11. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice – bd. Nicolae Bălcescu, municipiul Râmnicu Vâlcea”.

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici conform Devizului General aferent documentației tehnice pentru obiectivul ”Sala de sport la Liceul Sanitar Antim Ivireanu – utilități și sistematizare verticală – Râmnicu Vâlcea”.

 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ”Sala de sport Școala Gimnazială nr.4”.

 3. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului ”Grădinița cu 4 grupe – școala Waldorf – lucrări de construire corp multifuncțional”.

 4. Raport și proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Carol I nr. 18 – proprietar Angelescu Basarab Leonard ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.

 5. Raport și proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Râureni nr. 78 – 80, proprietar Lascu Nicolae, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.

 6. Raport și proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Știrbei Vodă nr. 110 – proprietar Bondoc Ion, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.

 7. Raport și proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ștrandului nr.20 – proprietar Barbu Dragoș Florin ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.

 8. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea.

 9. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil.

 10. Întrebări, interpelări, petiții, informare consilieri locali.

Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– Tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 21.12.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.