Sedinţă la Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Sedinţă la Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Se convoacă de îndată, în şedinţă, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 11.04.2017, ora 11.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110 din 15.03.2017.

Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– Tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Ion DIDOIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.