Şedinţă extraordinară la Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea pe 6 iulie

Şedinţă extraordinară la Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea pe 6 iulie

Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 06.07.2018, ora 11.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

O R D I N E D E Z I:

  1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Programului evenimentelor ocazionate de Ziua Imnului Național 2018 și suplimentarea bugetului necesar organizării acestora.

  2. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea APAVIL SA Vâlcea.

  3. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2018.

  4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile în sumă de 25.000.000 lei.

  5. Raport și proiect de hotărâre privind completarea organigramei și a statului de funcții ale Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.

  6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea începând cu data de 01.08.2018.

  7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/26.04.2018.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Serviciul APL, Registrul Agricol și Arhivă.

Art.3. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– Tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, AVIZEAZĂ PT. LEGALITATE,

Mircia GUTĂU SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 03.07.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.