Sedinţă extraordinară la Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Sedinţă extraordinară la Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 20.04.2017, ora 11.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism ”Construire centru comercial Râmnicu Vâlcea, împrejmuire, branșamente și utilități – strada Ferdinand nr. 38 A”, investitor S.C. Râmnicu Vâlcea Shopping City S.R.L.
2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism ”Unitate de producție, prelucrare, asamblare și livrare (caroserii și alte componente auto) și spații administrative, proiectare/cercetare – strada Ștrandului nr. 56”, investitor S.C. Nurvil S.R.L.
3. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, precum și a Listei actelor justificative pe care solicitanții le vor depune în vederea analizării cererilor de locuințe.
Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
– Tuturor membrilor Consiliului Local.
PRIMAR, AVIZEAZĂ PT. LEGALITATE,
Mircia GUTĂU SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.