Sedinta extraordinară a Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

0

Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 13.08.2018, ora 13.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

O R D I N E D E Z I:

  1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al societății ETA SA.

  2. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” să exercite, în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea, atribuțiile de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional Societatea APAVIL SA.

  3. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

  4. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituțiilor de cultură, sport și asistență socială pentru anul 2018.

  5. Raport și proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 197 din 27.06.2018 referitoare la transmiterea imobilului-teren în suprafață de 19.834 m.p. și construcții în suprafață de 6.119 m.p., situat în b-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, din proprietatea Municipiului și administrarea Consiliului Local, în proprietatea statului și administrarea Ministerului Educației Naționale-Universitatea din Pitești.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Serviciul APL, Registrul Agricol și Arhivă.

Art.3. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– Tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, AVIZEAZĂ PT. LEGALITATE,

Mircia GUTĂU SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 09.08.2018

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here