Dupa demersul parlamentarilor privind eliminarea pensiilor speciale pentru judecatori, procurori si grefieri, mai multe instanţe din ţară au anunţat măsura suspendării activităţii. Este vorba, până acum, de: Curtea de Apel Suceava, Curtea de Apel Timiş, Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Iaşi.

Sindicatul grefierilor spun ca nu beneficiaza de pensii speciale, ci de serviciu. Dar tot asta inseamna.

Categoria noastră profesională – personalul auxiliar de specialitate din instanțe și
parchete (grefierii), în continuare, aflăm din presă și nu de la domniile voastre, în cadrul
unor consultări reale și efective, așa cum ne-am fi așteptat, mai ales după întâlnirile din
decembrie 2019 cu Ministrul Justiției, că intenționați să votați ”eliminarea” pensiilor de
serviciu în cadrul unei sesiuni parlamentare extraordinare ce va avea loc zilele acestea.

Aflăm cu stupoare și indignare că doriți să ne luați pensiile de serviciu, așa
numitele “pensii speciale” pentru a câștiga simpatia electorală a unei mase de oameni
dezinformați sau greșit informați, spunându-le că ajutați bugetul statutului, când, în fapt,
eliminarea acestui drept poate avea consecințe negative tocmai în rândul celor care nu știu
despre ce este vorba.

I. Deși am încercat să vă explicăm de ce ne-au fost acordate și se impune
menținerea acestor pensii, atât în cadrul dezbaterilor din comisii, pe calea înscrisurilor
oficiale în cadrul corespondenței purtate, cât și prin intermediul mijloacelor de informare
mediatică, încercăm, încă o dată, să vă explicăm aici în câteva rânduri, în speranța că nu
doriți să luați decizii pripite doar pentru a vă asigura electoratul la alegerile ce vor avea
loc în acest an, fie ele anticipate sau la termen:

– pensia de serviciu a grefierilor este o pensie ocupațională, astfel cum este ea
definită în spațiul european și a fost acordată în perioada de preaderare a României la

Uniunea Europeană în urma transpunerii Directivei UE 86/378/CEE, ceea ce s-a concretizat
în art. 77 din Legea nr. 567/2004 privind statutul categoriei noastre profesionale;
– profesia de grefier este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu
excepția funcțiilor didactice, grefierilor fiindu-le interzis să desfășoare alte activități
generatoare de venit, iar salariul reprezintă singura sursă de venit, spre deosebire de alte
categorii profesionale;

– justiția nu se poate înfăptui fără grefieri – ședința de judecată nu se poate
desfășura fără participarea grefierului, soluția instanței de judecată nu se poate pronunța
în lipsa grefierului, hotărârea judecătorească este nulă fără semnătura grefierului, grefierul
este un avertizor de legalitate a procedurii de citare, prin grija și mijlocirea grefierilor sunt
îndeplinite majoritatea actelor de procedură, atât în faza de urmărire penală, cât și în faza
de judecată sau de executare a hotărârii judecătorești;

– activitatea grefierilor se desfășoară în condiții de muncă grele, vătămătoare și
periculoase și este supusă unei uzuri fizice și suprasolicitări neuropsihice cu consecință
directă asupra vieții și sănătății;

– activitatea sistemului judiciar este una atipică, munca nu poate fi normată tocmai
din cauza specificului activității de urmărire penală și de judecată – infractorii nu dorm și
nu așteaptă ora 7 pentru a săvârși o infracțiune – știm când încep, însă nu și când se
termină ancheta penală și ședința de judecată;

– programul instanțelor și al parchetelor este, de regulă, între orele 8-16, însă este de
notorietate că activitatea se desfășoară în medie câte 12-14 ore pe zi și chiar în zilele legale
de repaus săptămânal;

– grefierii care participă la ședințe de judecată sau anchete penale nu au sărbători
legale și nici religioase, indiferent de religie, chiar și în actele normative emise de domniile
voastre prevedeți expres că dispozițiile prin care se acordă zile libere nu se aplică
instanțelor de judecată și parchetelor care au programate audieri sau ședințe de judecată;

– pe perioada efectuării serviciului de permanență grefierii sunt consemnați la
domiciliu, neavând dreptul de a părăsi localitatea sau de a-și petrece timpul ”liber”.

II. Atragem atenția asupra faptului că expunerea de motive a proiectului de lege
supus dezbaterii nu respectă normele de tehnică legislativă impuse de prevederile art. 31
Legii nr. 24/2000, astfel cum a sesizat și Consiliul Legislativ prin avizul negativ pe care l-a
acordat proiectului de lege, ridicând probleme de legalitate și neconstituționalitate.

Totodată, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ o propunere
legislativă similară, apreciind că o astfel de reglementare ar constitui un regres al
reglementării în domeniul pensiilor de serviciu, care, alături de consecințele negative de
ordin material pe care o astfel de măsură le-ar avea asupra acestei categorii de personal,
trebuie avută în vedere și necesitatea asigurării unei predictibilități a cadrului normativ.

Consiliul a motivat că dreptul la pensia de serviciu a personalului auxiliar a fost
reglementat prin Legea nr. 567 în anul 2004, ulterior reglementările au fost eliminate prin
Legea nr. 119 din anul 2010, pensia de serviciu a personalului auxiliar de specialitate
devenind pensie în înțelesul Legii nr. 19/2000, iar prin Legea nr. 263/2010 s-a prevăzut
abrogarea articolelor referitoare la dreptul la pensia de serviciu, pentru ca, ulterior, în anul
2015, pensiile de serviciu să fie reintroduse prin dispozițiile art. 1 din Legea nr. 130/2015.

În acest context normativ, este evident că o nouă eliminare a pensiei de serviciu ar
contraveni flagrant principiului predictibilității cadrului normativ.
O atare modificare legislativă este de natură să afecteze siguranța activității
desfășurate în sistemul de justiție prin atingerea adusă garanțiilor sociale recunoscute
personalului din justiție, fără de care activitatea “autorității judecătorești” nu poate fi
organizată și desfășurată.

III. Înainte de a vă exprima votul, care sperăm să fie unul rațional și nu electoral, ar
fi bine să cunoașteți și partea mai puțin plăcută a profesiei noastre:

– speranța de viață a grefierilor este de 58 de ani, foarte redusă în comparație cu alte
categorii profesionale, iar asta din cauza bolilor profesionale apărute în timpul exercitării
profesiei (afecțiuni ale sistemului locomotor și ale coloanei vertebrale, tulburări de vedere
din cauza lucrului exclusiv la calculator, afecțiuni ale pielii generate de bacterii și
mucegaiuri, afecțiuni ale sistemului respirator – astm dezvoltat din cauza prafului de pe
dosare, cancer de diverse tipuri, etc.);

– puținii dintre noi care ajung să beneficieze de pensia de serviciu (la împlinirea
vârstei de 60 de ani) cheltuiesc cea mai mare parte din pensie pe tratamente medicale
pentru tratarea acestor afecțiuni, deoarece sistemul medical la care am contribuit în anii de
muncă și fără să apelăm la el se dovedește incapabil acum să ne trateze gratuit;

– rata divorțului este foarte ridicată în sistemul judiciar tocmai din cauza
specificului activității de judecată și a timpului excesiv petrecut în instanțe și parchete,
departe de familie, pentru a contribui la înfăptuirea actului de justiție; în plus, femeile din
această profesie se confruntă cu probleme de infertilitate și avort spontan.

IV. Dacă vă pasă cu adevărat de bugetul țării și doriți să-l salvați prin tăierea
pensiilor noastre, ei, bine, aflați că nu noi îl împovărăm, întrucât suntem 1800 de
pensionari, cu o pensie medie de 4359 lei, din care mai puțin de jumătate sunt suportați de
bugetul de stat, restul sunt calculați pe baza principiului contributivității.
Să înțelegem că acești 1800 de pensionari căpușează atât de mult bugetul statului
prin pensiile de serviciu de care beneficiază și e absolut necesar să le tăiați, în raport de
cele câteva sute de mii pe care le păstrați?
Unde mai este atunci echitatea și justiția socială!?

În plus, impactul financiar asupra bugetului statului este unul nesemnificativ,
întrucât potrivit datelor oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice, în anul 2019,
beneficiari ai pensiei de serviciu din rândul categoriei noastre profesionale sunt 1800 de
persoane, în scădere cu 14 persoane față de anul 2018 (1814 beneficiari), astfel că putem
spune că suntem ”eliminați” pe cale naturală… așa că nu trebuie să vă obosiți să abrogați
prevederile legale care conferă dreptul la pensie.

Sistemul judiciar din România este generator de venituri din plata taxelor judiciare
de timbru, care dacă nu ar fi direcționate către bugetele administrațiilor publice locale și ar
fi redate sistemului judiciar, ar reprezenta o sursă considerabilă de venit pentru o
autofinanțare corespunzătoare.

V. Dorim să vă mai informăm că personalul din sistemul de justiție se întinerește pe
zi ce trece, recrutarea grefierilor având loc preponderent prin intermediul Școlii Naționale
de Grefieri, pe baza unui concurs național, unde concurența este foarte mare și o condiție
de participare este să fii licențiat în drept. Astfel, apreciem că sistemul judiciar din
România se reformează inclusiv prin recrutarea de grefieri tineri și bine pregătiți care să
contribuie la înfăptuirea unui act de justiție la cel mai înalt grad de profesionalism.

Ori, cei care decid să urmeze cariera de grefier o fac și pentru predictibilitatea unui
viitor ce includea pensiile de serviciu, care acum se pare că sunt puse sub semnul
întrebării. Astfel, abrogarea pensiei de serviciu va conduce la deprofesionalizarea
categoriei și va determina absolvenții facultăților de Drept să urmeze alte cariere juridice.

VI. Ne dorim să votați cu rațiunea și nu electoral, deși știm că mandatele domniilor
voastre depind de votul electoratului care este însetat de sânge, instigat la ură împotriva
sistemului bugetar și care crede că prin eliminarea pensiilor de serviciu vor crește peste
noapte condițiile de trai în România și nu vă dorim să ajungeți în prezent în instanțele și
parchetele din țară și să vă loviți de problemele reale ale sistemului judiciar, care sunt încă
nerezolvate, printre care enumerăm: subfinanțarea cronică, deficitul acut de resursă
umană, volumul de activitate în continuă creștere, necesitatea dotării corespunzătoare cu
aparatură tehnică modernă, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru respectarea unor
cerințe minime de sănătate și securitate în muncă, ș.a.m.d.

Totodată, am fi fost încântați să vedem interesul dvs. pentru rezolvarea inechităților
salariale din sistem și adoptarea unor măsuri legislative în vederea înlăturării plafonării
instituite de actuala lege a salarizării ori pentru uniformizarea salariilor sau pentru plata
orelor suplimentare.

VII. Deși ne-am fi dorit să rezolvăm problemele categoriei noastre profesionale în
cadrul procesului de dialog social prin care partenerii sociali se informează, se consultă şi
negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun, se pare că
singura variantă pe care ne-o lăsați la dispoziție este întreruperea activității în instanțe și
parchete, la nivel național, organizațiile noastre demarând deja procedurile în acest sens.

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial
Sindicatul Dreptatea Vrancea
Sindicatul SinJust Bihor
Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție ”Grefierul” Alba
Sindicatul Dreptatea Bacău,
afiliate la Federația PUBLISIND
în colaborare cu
Asociația Grefierilor din România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here