Râmnicu Vâlcea: Consilierii locali se întâlnesc maine în şedinţă

Râmnicu Vâlcea: Consilierii locali se întâlnesc maine în şedinţă

Se convoacă de îndată, în şedinţă, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 15.03.2017, ora 11.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Grădiniţa cu program normal nr. 16” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor terhnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare trotuare str. Râureni-Stolniceni” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Nicolae Enache” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Uţeştilor” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 6. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Ciocăneştilor” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Cojocarilor” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 8. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Dem Teodorescu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 9. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Dumitru Berciu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 10. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Gura Văii” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 11. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Mircea Demetriade şi adiacente” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 12. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Puţului” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 13. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare sens giratoriu intersecţia Calea lui Traian cu strada Posada” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 14. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare sens giratoriu pe str. Copăcelu –DN 67, km 189-720” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 15. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Reabilitare pasajul de racord DN 64, la km 107+780, inclusiv amenajare sens giratoriu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 16. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Gib Mihăescu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 17. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la bd. Nicolae Bălcescu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Mihai Eminescu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Consolidare teren afectat de alunecări pe str. Feţeni, în municipiul Rm. Vâlcea” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Reţea stradală zona Şcolii Gimnaziale Take Ionescu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Reabilitare iluminat public faleza râul Olăneşti” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Lărgire racord intersecţie strada Ştrandului cu DN 64” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 6. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare intrarea Lotrului” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare strada Posada – 2 ramificaţii” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 8. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare intrarea Grigore Râmniceanu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 9. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare strada Colţeştilor” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 10. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare strada Valea Gorunelului” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 11. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare strada Costea Marinoiu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 12. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare strada Cetăţii” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare intrarea Damian Ureche” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare intrarea Filip Lahovari ” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare intrarea Mierlei” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare intrarea Alexandru Dumitrescu Coltesti” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare intrarea Rabacu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 6. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare strada Săliştea Nouă” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare strada Lespezi” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

 8. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare strada Straubing” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.

Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– Tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 14.03.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.