Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea face angajari

0

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea:

– referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Juric, Executări Silite-Direcția Economico-Financiară;
– referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Juric, Executări Silite-Direcția Economico-Financiară;
– inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Juric, Executări Silite-Direcția Economico-Financiară;
– inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juric, Executări Silite-Direcția Economico-Financiară;
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 18 aprilie 2017, ora 1000 – proba scrisă.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, a postului vacant, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, în data de 10 aprilie 2017, ora 1000 de:
-DIRECTOR, gradul II – CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  RÂMNICU VÂLCEA – 1 post.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here