Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea face angajari

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea face angajari

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea:

– referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Juric, Executări Silite-Direcția Economico-Financiară;
– referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Juric, Executări Silite-Direcția Economico-Financiară;
– inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Juric, Executări Silite-Direcția Economico-Financiară;
– inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juric, Executări Silite-Direcția Economico-Financiară;
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 18 aprilie 2017, ora 1000 – proba scrisă.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, a postului vacant, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, în data de 10 aprilie 2017, ora 1000 de:
-DIRECTOR, gradul II – CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  RÂMNICU VÂLCEA – 1 post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.