Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea angajează director executiv la Poliţia Locală

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea angajează director executiv la Poliţia Locală

politia locala valceaPrimăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv, gradul II– Poliţia Locală amunicipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea.

Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 30 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008.

Condiţiile de participare la concurs:

▪Condiţii de studii: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

▪Condiţii de vechime: minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, de pe site-ul www.primariavl.ro.şi la nr. de telefon : 0250736080.

Leave a Reply

Your email address will not be published.