Primaria Craiova: Regulament Water Park

Primaria Craiova: Regulament Water Park

Cap.1. Destinaţia obiectivului.

Art.1 Complexul Water Park a fost construit pentru a satisface necesităţile de agrement şi sport ale cetăţenilor municipiului Craiova şi turiştilor.

Art.2 Respectarea acestui Regulament este obligatorie pentru toţi utilizatorii Water Park.

Cap.2 Legislaţie.
Art.3 În incinta Water Park se aplică legislaţia română în domeniu, care include, fără a fi însă limitativă la:
– Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
– H.G. nr. 113/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă
– Legea nr. 273/2006, a Finanţelor Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 155/2010, legea Poliţiei Locale
– H.G. nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
– O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Reglementări cu privire la comportarea în caz de incendii

Cap.3 Reglementări generale
Art.4 Toţi utilizatorii Water Park au obligaţia de a respecta prezentele reglementări în interiorul Water Park, instrucţiunile afişate pe panouri şi indicatoare, precum şi indicaţiile personalului de specialitate.
Art.5 Reglementările sunt create cu scopul de a conferi un nivel ridicat de siguranţă tuturor utilizatorilor fără însă a crea resticţii deranjante. Persoanele care apreciază că aceste reglementări sunt restrictive sau nu sunt de acord cu ele, au libertatea de a nu intra în incinta Water Park.
Art.6 Accederea în perimetrul  Water Park semnifică implicit faptul că utilizatorii au consimţit acestor reguli şi se obligă să le respectate. Orice reclamaţie ulterioară, urmează a fi tratată în acest context.
Art.7 Pentru a limita riscurile de accidentare în piscine şi tobogane, sau alte situaţii care pot produce consecinţe grave şi/sau iremediabile, utilizatorii Water Park  sunt obligaţi să respecte toate reglementările prezentului Regulament, pe care  se prezumă că le-au citit, le-au înţeles şi le-au acceptat, odată cu intrarea în incinta Water Park..

Cap.4 Program de funcţionare şi acces
Art.8 Programul de funcţionare al  Water Park este în fiecare zi, între orele 10 a.m. şi orele 20 p.m. Accesul la piscine este permis între orele 10 a.m. şi orele 20 p.m, iar accesul la tobogane între orele 11 a.m. şi orele 18 p.m.
Art.9 (1) Accesul utilizatorilor în incinta Water Park se face doar în cadrul orelor de program, în urma achitării contravalorii unui tichet şi înmânarea unei brăţări individuale de acces.
(2) Procurarea brăţărilor individuale de acces, realizate din material rezistent la apă (plastic, silicon, etc), se poate face la casieria Water Park.
Art.10 Părăsirea definitivă sau temporară a perimetrului Water Park, înseamnă anularea brăţării de acces fără nicio despăgubire sau rambursare a costului acesteia din partea Water Park.
Art.11 (1) Este interzisă intrarea în  Water Park cu brăţara aparţinând altui utilizator şi/sau împrumutul  acesteia către altă persoană.
(2) Este interzisă, de asemenea, intrarea în perimetrul Water Park forţând accesul, în spatele altei persoane, etc.
(3) Accesul este strict individual, ca şi răspunderea pentru respectarea/încălcarea regulilor acestui Regulament.
Art.12 Este interzis accesul pe spaţiul verde oriunde în perimetrul  Water Park, precum şi în zonele expres delimitatate ca nefiind accesibile vizitatorilor/utilizatorilor  Water Park  prin semnalizare corespunzătoare.
Art.13 (1) Accesul în Water Park pentru copii sub 16 ani este restricţionat, acesta fiind posibil doar dacă sunt însoţiţi de un adult şi supravegheaţi pe toată durata şederii în  Water Park.
(2) Răspunderea pentru respectarea de către copii, indiferent dacă sunt sau nu împreună cu părinţi/însoţitori, a prezentelor reglementări, pentru faptele şi integritatea copiilor fiind exclusiv a fiecărui părinte/însoţitor. Administraţia Water Park nu îşi asumă nicio obligaţie şi/sau răspundere în acest sens.
(3) Noţiunea de părinte/însoţitor include orice persoană care accesează serviciile Water Park împreună, sau nu, cu copilul/copii de a cărui/căror supraveghere este pe deplin responsabil fără a ţine seama de gradul de rudenie sau de afinitate.

Cap.5 Norme de comportament şi riscuri de accidentare
Art.15 (1) Este interzis ca utilizatorii să folosească facilităţile şi mijloacele de divertisment ale Water Park  înainte de a citi şi însuşi cu atenţie regulile de utilizare.
(2) Regulile/instrucţiunile de folosire se regăsesc menţionate pe panouri sau alte semne specifice.
(3) Scopul oricăror limitări vizează exclusiv securitatea fiecărui consumator de astfel de servicii, fiind în acord cu instrucţiunile de operare, instalare şi folosire specificate de producător pentru fiecare din asemenea mijloace de divertisment.
Art.16 Solicităm utilizatorilor să respecte întocmai instrucţiunile personalului Water Park şi să nu folosească gesturi sau acţiuni care nu se încadrează în limitele unui comportament civilizat, sau nu respectă instrucţiuniile personalului Water Park, în caz contrar, n responsabilitatea revine în integralitate şi excluiv celor care nu respectă aceste reguli.
Art.17 În incinta Water Park este interzis:
Accesul/intrarea cu animale de orice fel, inclusiv animale de companie
Accesul sau utilizarea în Water Park  a rolelor, bicicletelor, sau skateboard-urilor.
Accesul fără încălţăminte sau îmbrăcăminte adecvată, nudismul şi expunerea top-less fiind interzise
Accesul iniţial în piscine sau la tobogane fără a efectua, în prealabil duş
A se vorbi la telefon, sau la orice alt dispozitiv care poate distrage atenţia, pe perioada folosirii toboganelor sau în piscine
A se staţiona în zona de ieşire din tobogane, sau în raza de acţiune a mijloacelor de divertisment, folosite de altă/alte persoane
A se purta bijuterii, ceasuri, ochelari sau alte accesorii metalice ori casante în timpul folosirii toboganelor
A se introduce, a se folosi, sau a se abandona în perimetrul  Water Park  (pe plaje, în piscine, la tobogane etc.) a oricărui obiect ascuţit, sau casant, care poate provoca răniri
A sări în apă, a face scufundări, a provoca îmbrânceli, bruscări sau alte violenţe, inclusiv cele verbale
A se folosi guma de mestecat în timpul înotului, aruncarea acesteia pe plajă sau în apă
A se bloca sau să restricţiona circulaţia persoanelor pe căile de acces, cu diverse obiecte personale, şezlonguri, etc.
Fumatul, care este permis doar în locurile special amenajate, conform legislaţiei în vigoare.
Accesul cu produse mari, de genul: lăzi frigorifice, saltele de plajă, articole gonflabile, precum şi a armelor de orice tip
Intrarea utilizatorilor îmbrăcaţi sau încalţati în piscine sau la tobogane, cu mâncare şi/sau băutură. Copii mici vor avea scutece adecvate.
A se depozita resturile alimentare sau deşeurile de orice natură în afara locurilor special amenajate
A distruge şi/sau a deteriora echipamente, dotări sau amenajări din incinta  Water Park. Este interzisă, de asemenea, atingerea obiectelor din decor.
Atingerea firelor, panourilor electrice, sau echipamentelor electrice
Art.18 Este obligatorie folosirea echipamentelor gonflabile doar în piscine şi pe toboganele special amenajate, fiind interzisă folosirea/depozitarea acestora în orice altă locaţie.
Art.19 Este interzisă folosirea piscinelor sau toboganelor sau oricăror facilităţi ale  Water Park cu încălţăminte şi/sau îmbrăcăminte neadecvată.
Art.20 Este interzisă folosirea piscinelor (cu excepţia celor dedicate copiilor) de către utilizatorii  Water Park care nu ştiu să înoate deloc.
Art.21 (1) În perimetrul  Water Park, în zonele piscinelor şi a mijloacelor de divertisment, la duşuri, sunt suprafeţe umede care pot cauza alunecarea/căderea, fiind necesară folosirea încălţămintei adecvate pentru a evita alunecarea.
(2) Folosirea pe plajă a unei încălţăminte inadecvate, alergarea, neatenţia la trepte, la suprafeţele cu gresie, la suprafeţele umede şi/sau abrazive poate duce la căderi şi răniri cu posibile consecinţe severe, utilizatorii Water Park fiind pe deplin responsabili în acest sens.
Art.22 (1) Este interzis a se folosi atracţiile/echipamentele Water Park sub influenţa băuturilor alcoolice sau în situaţia existenţei unor antecedente medicale ce pot include, dar fără a se limita la: leşinuri, aritmii cardiace, boli cardiace, tensiune, fobii, episoade de pierdere a cunostintei.
(2) Administraţia Water Park nu-şi asumă răspunderea pentru niciun incident provocat pe teritoriul Water Park care rezultă din existenţa unei situaţii medicale precare, sau de tipul celor menţionate la alineatul anterior, din nerespectarea instrucţiunilor personalului, sau nerespectarea instrucţiunilor de folosire a atracţiilor/echipamentelor, etc.
Art.23 După folosirea unor produse cosmetice pentru protejarea/îngrijirea pielii (creme protectoare la radiaţii solare, de hidratare, farduri, etc.) este obligatorie folosirea duşurilor, pentru curăţarea pieli, înainte de intrarea în piscine, sau la folosirea topoganelor.
Art.24 Nu se utilizează duşul în stare de ebrietate, disconfort sau intoxicatie.
Art.25 (1) Pentru evitarea unor incidente nedorite, este interzisă deschiderea/utilizarea umbrelelor de plajă în perioadele de vânt.
(2) În cazul producerii unui incident din cauza nerespectarii acestei prevederi, responsabilitatea este integrală şi exclusivă a celor care nu respectă această regulă.
Art.26 Este interzis comportamentul violent şi orice formă de încălcare a legii, precum şi orice activitate din care poate să rezulte rănirea sau disconfortul celorlalţi utilizatori ai Water Park. În caz contrar, personalul de pază şi supraveghere al Water Park poate solicita persoanei respective sa părăsească incinta Water Park, fără returnarea contravalorii brăţării sau acordarea vreunei despăgubiri.
Art.27 (1) Este obligatorie respectarea semnelor şi indicatoarelor afişate oriunde în  Water Park, precum şi a indicaţiilor oferite de către salvamari şi de către personalul de supraveghere.
(2) Totodată, este obligatorie  păstrarea distanţei corespunzătoare unul faţă de altul, mai ales în cazul folosirii toboganelor, orice plecare pe tobogan făcându-se  exclusiv la semnalul personalului de supraveghere (salvamar).
Art.28 Este interzisă folosirea piscinelor şi a tuturor instalaţiilor de apă din Water Park în cazul unor condiţii atmosferice neprielnice, sau în orice situaţii neprevăzute, care pun în pericol utilizatorii.
Art.29 Este interzisă folosirea piscinelor sau a oricăror altor facilităţi din cadrul Water Park de către persoane suferind de boli de piele sau boli contagioase. Orice persoană care intră în Water Park se consideră a fi în stare bună de sănătate şi că nu suferă de boli de piele sau contagioase, prin simpla intrare în Water Park, fără a fi necesară vreo altă formalitate.
Art.30 (1) Este interzis accesul în Water Park cu lucruri de vânzare, cu mostre, sau alte substanţe interzise prin lege,
(2) Este interzisă, de asemenea promovarea, împărţirea de mostre, recrutarea sau intervievarea de persoane în incinta Water Park, fără acordul Administraţiei Water Park.
Art.31 Este recomandat ca accesarea toboganelor şi a piscinelor să se facă fără ca în prealabil să se fi consumat mâncare şi băutură în exces, existând riscul de infarct.
Art.32 Toboganele nu vor fi utilizate dacă s-au consumat medicamente care au efect asupra echilibrului, puterii de concentrare, orientare, sau a capacităţii de a decide şi nici dacă persoana în cauza este însarcinată, sau a suferit vreo intervenţie medicală de natură a-i crea vreun risc în această situaţie.
Art.33 Este interzisă vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de droguri sau alte substanţe interzise prin lege în interiorul Water Park.
Art.34 Reprezentanţii Water Park nu îşi asumă responsabilitatea pentru obiectele personale lăsate nesupravegheate, uitate sau furate, oriunde în interiorul perimetrului Water Park .
Art.35 Administraţia Water Park nu are nicio responsabilitate în ceea ce priveşte parcarea aflată în afara incintei Water Park.
Art.36 (1) Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă doar a toaletelor,
(2) Este interzisă deversarea oricăror fluide umane în apă sau pe plajă (nu se scuipă, nu se suflă nasul, etc.)
(3) Accesul la vestiare şi grupuri sanitare este permis doar persoanelor ce poartă încălţăminte adecvată

Cap.6 Reguli pentru utilizatorii de saună
Art.37 (1). Accesul în saună se face pe propria răspundere, respectând următoarele:
a) – accesul în saună a persoanelor cu vârsta sub 16 ani este interzis
b) – accesul în saună se face doar după duş
c) – accesul în saună se face desculţ (fără şlapi/papuci)
d) – în incinta saunei utilizarea prosopului este obligatorie
e) – este interzisă aşezarea pe băncuţele din incinta saunei fără a fi întins un prosop în prealabil
f) – este interzisă introducerea sau consumarea de alimente sau băuturi în incinta saunei

(2) Sfaturi de utilizare a saunei :
a) – se recomandă ca staţionarea în incinta saunei să nu depăşească 10 – 15 minute, întrucât staţionarea prelungită în incinta saunei poate produce stări de greaţă, dureri de cap, ameţeli şi chiar lesin
b) – nu consumaţi niciun fel de băuturi între 2 şedinţe consecutive
c) – nu intraţi în saună cu bijuterii, sau alte accesorii metalice, costum de baie, deoarece acestea pot cauza arsuri la nivelul pielii.

Cap.7 Drepturile operatorului
Art.38 (1) Deţinerea unei brăţări de acces dă dreptul posesorului, la utilizarea facilităţilor standard, în limita locurilor disponibile.
(2) Pentru facilităţile specifice se achită contravaloarea diferenţei de cost.
Art.39 (1) Accesul în  Water Park  se poate obţine doar în baza unei brăţări electronice de acces, confecţionată din material rezistent la apă (plastic, silicon, etc.), cu microcip încorporat (denumită în continuare “brăţară”) care se poate obţine la casieria Water Park. .
(2) Brăţara de acces se eliberează numai după verificarea datelor de identificare ale deţinătorului cardului prezentat cu datele ale solicitantului.
Art.40 (1) Brăţara are culoare diferită, în funcţie de mai multe caracteristici şi facilităţi permise:
a) brăţara de culoare albă, este valabilă o singură zi, pentru copii până la vârsta de 10 ani, şi permite accesul la facilităţile comune – de luni până vineri, cu permisiunea de a intra sau ieşi din incinta Water Park pe parcursul aceleiaşi zile.
b) brăţara de culoare albastră, este valabilă o singură zi, pentru persoanele de peste 10 ani, care permite accesul la facilităţile comune – de luni până vineri, cu permisiunea de a intra sau ieşi din incinta Water Park pe parcursul aceleiaşi zile.
c) brăţara de culoare roşie, este valabilă o singură zi, pentru copii, până la vârsta de 10 ani, şi permite accesul la facilităţile comune – în week-end, cu permisiunea de a intra sau ieşi din incinta Water Park pe parcursul aceleiaşi zile.
d) brăţara de culoare neagră, este valabilă o singură zi, pentru persoanele de peste 10 ani, şi permite accesul la toate facilităţile din incinta Water Park – în week-end, cu permisiunea de a intra sau ieşi din incinta Water Park pe parcursul aceleiaşi zile.
e) brăţară de culoare verde, este valabilă o singură zi, pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani, şi permite accesul la sauna din incinta Water Park.
(2) Brăţările se invalidează automat după 12 ore de la activare.
Art.41 a) Facilităţile comune presupun accesul la: zona de bazine exerioare, tobogane şi echipamente specifice, la zona de vestiare şi toalete.
b) Facilităţile specifice presupun accesul selectiv, funcţie de opţinea aleasă: la bazinul acoperit, la jocurile de apă şi divertisment din clădirea 3, la sala de fitness.
Art.42 Administraţia Water Park îşi rezervă dreptul:
a) de a modifica unilateral programul de funcţionare al  Water Park  sau prezentele reglementări sau de a închide  Water Park  în cazul unor condiţii atmosferice neprielnice anunţând şi/sau notificând despre aceasta prin orice mijloace.
b) de a nu mai permite accesul utilizatorilor,  dacă nu mai sunt locuri disponibile şi nu se mai permite temporar accesul în incinta Water Park.
c) de a scoate în afara incintei  Water Park  pe orice persoană care încalcă reglementările prezentului Regulament.
d) de a limita accesul liber în Water Park în timpul desfăşurării anumitor evenimente speciale;
e) de a renunţa oricând în sezonul de operare la orice utilizator al Water Park posesor de card, fără explicaţii, dar cu despăgubirea acestuia în limita contravalorii cardului-abonament achitat.
Art.43 Pentru o experienţă cât mai placută şi sigură în perimetrul  Water Park, orice titular de card-abonament valabil, prin intrarea în perimetrul  Water Park, îşi asumă neechivoc respectarea tuturor regulemenărilor existente.
Art.44 Reprezentanţii Water Park nu vor răspunde în nicio manieră de prejudiciile de orice natură cauzate prin nerespectarea/respectarea necorespunzătoare de către utilizatorii Water Park  a oricăreia dintre obligaţiile asumate mai sus.

Cap.8 Taxe speciale . Achiziţia de bilete şi abonamente
Art.45 (1) Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor curente, de întreţine şi funcţionare a Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova şi pentru îndeplinirea indicatorilor din analiza cost-beneficiu se instituie taxele speciale incluse în Anexa 1, parte integranta a prezentului regulament.
(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, pentru anul 2016 fiind cele prevăzute în Anexa 1, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare.
(3) Taxele speciale se încasează numai de la utilizatorii care folosesc Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova.
(4) Taxele speciale instituite în conformitate cu prevederile prezentului regulament se vor încasa şi vira în contul RO08TREZ29121360206XXXXX, beneficiar Municipiul Craiova, C.U.I. 4417214.
(5) Închirierea spaţiului aferent cabinetului medical, din incinta Water Park, se va face printr-o procedură pevăzută de legislaţia în vigoare.
Art.46 Prin intermediul casieriei, Water Park pune la dispoziţia utilizatorilor mai multe modalităţi de achiziţionare a abonamentelor de sezon şi biletelor zilnice.
Art.47 Vizitatorii care achiziţionează anticipat bilete de o zi la Water Park pot solicita restituirea sumelor, de la casierie, cu cel mult 24 de ore înainte de ziua estimată a utilizării.
Art.48 La ieşirea din Water Park brăţările se restituie personalului de specialitate prezent în zona porţilor de acces, acestea urmând a fi resetate pentru a fi reutilizate.
Art.49 Revânzarea cu scop comercial a cardurilor-abonament este interzisă, altfel Administraţia Water Park îşi rezervă dreptul de a-şi solicita drepturile şi mai ales de a pretinde despăgubiri.
Art.50 (1) În situaţia producerii unor evenimente de tipul: incendii, schimbări de vreme care devine brusc nefavorabilă (fenomene meteo now-casting), sau alte incidente, utilizatorii sunt obligaţi să se supună de îndată indicaţiilor personalului de specialitate.
(2) Apariţia unor evenimente de tipul celor menţionate la alineatul anterior dă dreptul Administraţiei Water Park să decidă inclusiv evacuarea de urgenţă a incintei Water Park fără acordarea vreunei despăgubiri.

Cap.9. Răspunderea contravenţională
Art.51 Faptele săvârşite ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Regulament sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin aceasta, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni, constituie contravenţii, şi se sancţionează ca atare în conformitate cu prevederile O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată.
Art.52 Constituie contravenţie şi se sancţionează, cu amendă de la 50 lei la 150 lei, cu posibilitatea achitării a jumătate din valoarea minimă în 48 ore, următoarele:
a) faptele prevăzute la art.17 alin a – q se sancţionează cu amendă de 50 lei.
b) faptele prevăzute la art.18 – art.30 se sancţionează cu amendă de 100 lei.
c) faptele prevăzute la art.31-art.36 se sancţionează cu amendă de 150 lei.
d) pierderea sau deteriorarea brăţării se sancţioneaza cu amendă de 100 lei.
Art.53 După plata sumei prevazute la art.53 pct.d, dacă utilizatorul mai doreşte, poate primi o altă brăţară de acces pentru ziua respectivă.
Art.54 În situaţia tentativei de modificare a brăţarii de acces, Administraţia Water Park poate decide retragerea braţării fără acordarea vreunei despăgubiri şi în funcţie de situaţie anunţarea organelor de Poliţie.
Art.55 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către primar sau de împuterniciţii primarului din cadrul Administraţiei Water Park.

Cap.10. Dispoziţii Finale
Art.56 Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în regulament pentru contravenţia săvârşită.
Art.57 Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei se depun spre soluţionare Judecătoriei Craiova.
Art.58 Orice modificare legislativă, modifică de drept pevederile prezentului Regulament.

 

Cap.1. Destinaţia obiectivului.
Art.1 Complexul Water Park a fost construit pentru a satisface necesităţile de agrement şi sport ale cetăţenilor municipiului Craiova şi turiştilor.
Art.2 Respectarea acestui Regulament este obligatorie pentru toţi utilizatorii Water Park.

Cap.2 Legislaţie.
Art.3 În incinta Water Park se aplică legislaţia română în domeniu, care include, fără a fi însă limitativă la:
– Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
– H.G. nr. 113/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă
– Legea nr. 273/2006, a Finanţelor Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 155/2010, legea Poliţiei Locale
– H.G. nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
– O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Reglementări cu privire la comportarea în caz de incendii

Cap.3 Reglementări generale
Art.4 Toţi utilizatorii Water Park au obligaţia de a respecta prezentele reglementări în interiorul Water Park, instrucţiunile afişate pe panouri şi indicatoare, precum şi indicaţiile personalului de specialitate.
Art.5 Reglementările sunt create cu scopul de a conferi un nivel ridicat de siguranţă tuturor utilizatorilor fără însă a crea resticţii deranjante. Persoanele care apreciază că aceste reglementări sunt restrictive sau nu sunt de acord cu ele, au libertatea de a nu intra în incinta Water Park.
Art.6 Accederea în perimetrul  Water Park semnifică implicit faptul că utilizatorii au consimţit acestor reguli şi se obligă să le respectate. Orice reclamaţie ulterioară, urmează a fi tratată în acest context.
Art.7 Pentru a limita riscurile de accidentare în piscine şi tobogane, sau alte situaţii care pot produce consecinţe grave şi/sau iremediabile, utilizatorii Water Park  sunt obligaţi să respecte toate reglementările prezentului Regulament, pe care  se prezumă că le-au citit, le-au înţeles şi le-au acceptat, odată cu intrarea în incinta Water Park..

Cap.4 Program de funcţionare şi acces
Art.8 Programul de funcţionare al  Water Park este în fiecare zi, între orele 10 a.m. şi orele 20 p.m. Accesul la piscine este permis între orele 10 a.m. şi orele 20 p.m, iar accesul la tobogane între orele 11 a.m. şi orele 18 p.m.
Art.9 (1) Accesul utilizatorilor în incinta Water Park se face doar în cadrul orelor de program, în urma achitării contravalorii unui tichet şi înmânarea unei brăţări individuale de acces.
(2) Procurarea brăţărilor individuale de acces, realizate din material rezistent la apă (plastic, silicon, etc), se poate face la casieria Water Park.
Art.10 Părăsirea definitivă sau temporară a perimetrului Water Park, înseamnă anularea brăţării de acces fără nicio despăgubire sau rambursare a costului acesteia din partea Water Park.
Art.11 (1) Este interzisă intrarea în  Water Park cu brăţara aparţinând altui utilizator şi/sau împrumutul  acesteia către altă persoană.
(2) Este interzisă, de asemenea, intrarea în perimetrul Water Park forţând accesul, în spatele altei persoane, etc.
(3) Accesul este strict individual, ca şi răspunderea pentru respectarea/încălcarea regulilor acestui Regulament.
Art.12 Este interzis accesul pe spaţiul verde oriunde în perimetrul  Water Park, precum şi în zonele expres delimitatate ca nefiind accesibile vizitatorilor/utilizatorilor  Water Park  prin semnalizare corespunzătoare.
Art.13 (1) Accesul în Water Park pentru copii sub 16 ani este restricţionat, acesta fiind posibil doar dacă sunt însoţiţi de un adult şi supravegheaţi pe toată durata şederii în  Water Park.
(2) Răspunderea pentru respectarea de către copii, indiferent dacă sunt sau nu împreună cu părinţi/însoţitori, a prezentelor reglementări, pentru faptele şi integritatea copiilor fiind exclusiv a fiecărui părinte/însoţitor. Administraţia Water Park nu îşi asumă nicio obligaţie şi/sau răspundere în acest sens.
(3) Noţiunea de părinte/însoţitor include orice persoană care accesează serviciile Water Park împreună, sau nu, cu copilul/copii de a cărui/căror supraveghere este pe deplin responsabil fără a ţine seama de gradul de rudenie sau de afinitate.

Cap.5 Norme de comportament şi riscuri de accidentare
Art.15 (1) Este interzis ca utilizatorii să folosească facilităţile şi mijloacele de divertisment ale Water Park  înainte de a citi şi însuşi cu atenţie regulile de utilizare.
(2) Regulile/instrucţiunile de folosire se regăsesc menţionate pe panouri sau alte semne specifice.
(3) Scopul oricăror limitări vizează exclusiv securitatea fiecărui consumator de astfel de servicii, fiind în acord cu instrucţiunile de operare, instalare şi folosire specificate de producător pentru fiecare din asemenea mijloace de divertisment.
Art.16 Solicităm utilizatorilor să respecte întocmai instrucţiunile personalului Water Park şi să nu folosească gesturi sau acţiuni care nu se încadrează în limitele unui comportament civilizat, sau nu respectă instrucţiuniile personalului Water Park, în caz contrar, n responsabilitatea revine în integralitate şi excluiv celor care nu respectă aceste reguli.
Art.17 În incinta Water Park este interzis:
Accesul/intrarea cu animale de orice fel, inclusiv animale de companie
Accesul sau utilizarea în Water Park  a rolelor, bicicletelor, sau skateboard-urilor.
Accesul fără încălţăminte sau îmbrăcăminte adecvată, nudismul şi expunerea top-less fiind interzise
Accesul iniţial în piscine sau la tobogane fără a efectua, în prealabil duş
A se vorbi la telefon, sau la orice alt dispozitiv care poate distrage atenţia, pe perioada folosirii toboganelor sau în piscine
A se staţiona în zona de ieşire din tobogane, sau în raza de acţiune a mijloacelor de divertisment, folosite de altă/alte persoane
A se purta bijuterii, ceasuri, ochelari sau alte accesorii metalice ori casante în timpul folosirii toboganelor
A se introduce, a se folosi, sau a se abandona în perimetrul  Water Park  (pe plaje, în piscine, la tobogane etc.) a oricărui obiect ascuţit, sau casant, care poate provoca răniri
A sări în apă, a face scufundări, a provoca îmbrânceli, bruscări sau alte violenţe, inclusiv cele verbale
A se folosi guma de mestecat în timpul înotului, aruncarea acesteia pe plajă sau în apă
A se bloca sau să restricţiona circulaţia persoanelor pe căile de acces, cu diverse obiecte personale, şezlonguri, etc.
Fumatul, care este permis doar în locurile special amenajate, conform legislaţiei în vigoare.
Accesul cu produse mari, de genul: lăzi frigorifice, saltele de plajă, articole gonflabile, precum şi a armelor de orice tip
Intrarea utilizatorilor îmbrăcaţi sau încalţati în piscine sau la tobogane, cu mâncare şi/sau băutură. Copii mici vor avea scutece adecvate.
A se depozita resturile alimentare sau deşeurile de orice natură în afara locurilor special amenajate
A distruge şi/sau a deteriora echipamente, dotări sau amenajări din incinta  Water Park. Este interzisă, de asemenea, atingerea obiectelor din decor.
Atingerea firelor, panourilor electrice, sau echipamentelor electrice
Art.18 Este obligatorie folosirea echipamentelor gonflabile doar în piscine şi pe toboganele special amenajate, fiind interzisă folosirea/depozitarea acestora în orice altă locaţie.
Art.19 Este interzisă folosirea piscinelor sau toboganelor sau oricăror facilităţi ale  Water Park cu încălţăminte şi/sau îmbrăcăminte neadecvată.
Art.20 Este interzisă folosirea piscinelor (cu excepţia celor dedicate copiilor) de către utilizatorii  Water Park care nu ştiu să înoate deloc.
Art.21 (1) În perimetrul  Water Park, în zonele piscinelor şi a mijloacelor de divertisment, la duşuri, sunt suprafeţe umede care pot cauza alunecarea/căderea, fiind necesară folosirea încălţămintei adecvate pentru a evita alunecarea.
(2) Folosirea pe plajă a unei încălţăminte inadecvate, alergarea, neatenţia la trepte, la suprafeţele cu gresie, la suprafeţele umede şi/sau abrazive poate duce la căderi şi răniri cu posibile consecinţe severe, utilizatorii Water Park fiind pe deplin responsabili în acest sens.
Art.22 (1) Este interzis a se folosi atracţiile/echipamentele Water Park sub influenţa băuturilor alcoolice sau în situaţia existenţei unor antecedente medicale ce pot include, dar fără a se limita la: leşinuri, aritmii cardiace, boli cardiace, tensiune, fobii, episoade de pierdere a cunostintei.
(2) Administraţia Water Park nu-şi asumă răspunderea pentru niciun incident provocat pe teritoriul Water Park care rezultă din existenţa unei situaţii medicale precare, sau de tipul celor menţionate la alineatul anterior, din nerespectarea instrucţiunilor personalului, sau nerespectarea instrucţiunilor de folosire a atracţiilor/echipamentelor, etc.
Art.23 După folosirea unor produse cosmetice pentru protejarea/îngrijirea pielii (creme protectoare la radiaţii solare, de hidratare, farduri, etc.) este obligatorie folosirea duşurilor, pentru curăţarea pieli, înainte de intrarea în piscine, sau la folosirea topoganelor.
Art.24 Nu se utilizează duşul în stare de ebrietate, disconfort sau intoxicatie.
Art.25 (1) Pentru evitarea unor incidente nedorite, este interzisă deschiderea/utilizarea umbrelelor de plajă în perioadele de vânt.
(2) În cazul producerii unui incident din cauza nerespectarii acestei prevederi, responsabilitatea este integrală şi exclusivă a celor care nu respectă această regulă.
Art.26 Este interzis comportamentul violent şi orice formă de încălcare a legii, precum şi orice activitate din care poate să rezulte rănirea sau disconfortul celorlalţi utilizatori ai Water Park. În caz contrar, personalul de pază şi supraveghere al Water Park poate solicita persoanei respective sa părăsească incinta Water Park, fără returnarea contravalorii brăţării sau acordarea vreunei despăgubiri.
Art.27 (1) Este obligatorie respectarea semnelor şi indicatoarelor afişate oriunde în  Water Park, precum şi a indicaţiilor oferite de către salvamari şi de către personalul de supraveghere.
(2) Totodată, este obligatorie  păstrarea distanţei corespunzătoare unul faţă de altul, mai ales în cazul folosirii toboganelor, orice plecare pe tobogan făcându-se  exclusiv la semnalul personalului de supraveghere (salvamar).
Art.28 Este interzisă folosirea piscinelor şi a tuturor instalaţiilor de apă din Water Park în cazul unor condiţii atmosferice neprielnice, sau în orice situaţii neprevăzute, care pun în pericol utilizatorii.
Art.29 Este interzisă folosirea piscinelor sau a oricăror altor facilităţi din cadrul Water Park de către persoane suferind de boli de piele sau boli contagioase. Orice persoană care intră în Water Park se consideră a fi în stare bună de sănătate şi că nu suferă de boli de piele sau contagioase, prin simpla intrare în Water Park, fără a fi necesară vreo altă formalitate.
Art.30 (1) Este interzis accesul în Water Park cu lucruri de vânzare, cu mostre, sau alte substanţe interzise prin lege,
(2) Este interzisă, de asemenea promovarea, împărţirea de mostre, recrutarea sau intervievarea de persoane în incinta Water Park, fără acordul Administraţiei Water Park.
Art.31 Este recomandat ca accesarea toboganelor şi a piscinelor să se facă fără ca în prealabil să se fi consumat mâncare şi băutură în exces, existând riscul de infarct.
Art.32 Toboganele nu vor fi utilizate dacă s-au consumat medicamente care au efect asupra echilibrului, puterii de concentrare, orientare, sau a capacităţii de a decide şi nici dacă persoana în cauza este însarcinată, sau a suferit vreo intervenţie medicală de natură a-i crea vreun risc în această situaţie.
Art.33 Este interzisă vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de droguri sau alte substanţe interzise prin lege în interiorul Water Park.
Art.34 Reprezentanţii Water Park nu îşi asumă responsabilitatea pentru obiectele personale lăsate nesupravegheate, uitate sau furate, oriunde în interiorul perimetrului Water Park .
Art.35 Administraţia Water Park nu are nicio responsabilitate în ceea ce priveşte parcarea aflată în afara incintei Water Park.
Art.36 (1) Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă doar a toaletelor,
(2) Este interzisă deversarea oricăror fluide umane în apă sau pe plajă (nu se scuipă, nu se suflă nasul, etc.)
(3) Accesul la vestiare şi grupuri sanitare este permis doar persoanelor ce poartă încălţăminte adecvată

Cap.6 Reguli pentru utilizatorii de saună
Art.37 (1). Accesul în saună se face pe propria răspundere, respectând următoarele:
a) – accesul în saună a persoanelor cu vârsta sub 16 ani este interzis
b) – accesul în saună se face doar după duş
c) – accesul în saună se face desculţ (fără şlapi/papuci)
d) – în incinta saunei utilizarea prosopului este obligatorie
e) – este interzisă aşezarea pe băncuţele din incinta saunei fără a fi întins un prosop în prealabil
f) – este interzisă introducerea sau consumarea de alimente sau băuturi în incinta saunei

(2) Sfaturi de utilizare a saunei :
a) – se recomandă ca staţionarea în incinta saunei să nu depăşească 10 – 15 minute, întrucât staţionarea prelungită în incinta saunei poate produce stări de greaţă, dureri de cap, ameţeli şi chiar lesin
b) – nu consumaţi niciun fel de băuturi între 2 şedinţe consecutive
c) – nu intraţi în saună cu bijuterii, sau alte accesorii metalice, costum de baie, deoarece acestea pot cauza arsuri la nivelul pielii.

Cap.7 Drepturile operatorului
Art.38 (1) Deţinerea unei brăţări de acces dă dreptul posesorului, la utilizarea facilităţilor standard, în limita locurilor disponibile.
(2) Pentru facilităţile specifice se achită contravaloarea diferenţei de cost.
Art.39 (1) Accesul în  Water Park  se poate obţine doar în baza unei brăţări electronice de acces, confecţionată din material rezistent la apă (plastic, silicon, etc.), cu microcip încorporat (denumită în continuare “brăţară”) care se poate obţine la casieria Water Park. .
(2) Brăţara de acces se eliberează numai după verificarea datelor de identificare ale deţinătorului cardului prezentat cu datele ale solicitantului.
Art.40 (1) Brăţara are culoare diferită, în funcţie de mai multe caracteristici şi facilităţi permise:
a) brăţara de culoare albă, este valabilă o singură zi, pentru copii până la vârsta de 10 ani, şi permite accesul la facilităţile comune – de luni până vineri, cu permisiunea de a intra sau ieşi din incinta Water Park pe parcursul aceleiaşi zile.
b) brăţara de culoare albastră, este valabilă o singură zi, pentru persoanele de peste 10 ani, care permite accesul la facilităţile comune – de luni până vineri, cu permisiunea de a intra sau ieşi din incinta Water Park pe parcursul aceleiaşi zile.
c) brăţara de culoare roşie, este valabilă o singură zi, pentru copii, până la vârsta de 10 ani, şi permite accesul la facilităţile comune – în week-end, cu permisiunea de a intra sau ieşi din incinta Water Park pe parcursul aceleiaşi zile.
d) brăţara de culoare neagră, este valabilă o singură zi, pentru persoanele de peste 10 ani, şi permite accesul la toate facilităţile din incinta Water Park – în week-end, cu permisiunea de a intra sau ieşi din incinta Water Park pe parcursul aceleiaşi zile.
e) brăţară de culoare verde, este valabilă o singură zi, pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani, şi permite accesul la sauna din incinta Water Park.
(2) Brăţările se invalidează automat după 12 ore de la activare.
Art.41 a) Facilităţile comune presupun accesul la: zona de bazine exerioare, tobogane şi echipamente specifice, la zona de vestiare şi toalete.
b) Facilităţile specifice presupun accesul selectiv, funcţie de opţinea aleasă: la bazinul acoperit, la jocurile de apă şi divertisment din clădirea 3, la sala de fitness.
Art.42 Administraţia Water Park îşi rezervă dreptul:
a) de a modifica unilateral programul de funcţionare al  Water Park  sau prezentele reglementări sau de a închide  Water Park  în cazul unor condiţii atmosferice neprielnice anunţând şi/sau notificând despre aceasta prin orice mijloace.
b) de a nu mai permite accesul utilizatorilor,  dacă nu mai sunt locuri disponibile şi nu se mai permite temporar accesul în incinta Water Park.
c) de a scoate în afara incintei  Water Park  pe orice persoană care încalcă reglementările prezentului Regulament.
d) de a limita accesul liber în Water Park în timpul desfăşurării anumitor evenimente speciale;
e) de a renunţa oricând în sezonul de operare la orice utilizator al Water Park posesor de card, fără explicaţii, dar cu despăgubirea acestuia în limita contravalorii cardului-abonament achitat.
Art.43 Pentru o experienţă cât mai placută şi sigură în perimetrul  Water Park, orice titular de card-abonament valabil, prin intrarea în perimetrul  Water Park, îşi asumă neechivoc respectarea tuturor regulemenărilor existente.
Art.44 Reprezentanţii Water Park nu vor răspunde în nicio manieră de prejudiciile de orice natură cauzate prin nerespectarea/respectarea necorespunzătoare de către utilizatorii Water Park  a oricăreia dintre obligaţiile asumate mai sus.

Cap.8 Taxe speciale . Achiziţia de bilete şi abonamente
Art.45 (1) Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor curente, de întreţine şi funcţionare a Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova şi pentru îndeplinirea indicatorilor din analiza cost-beneficiu se instituie taxele speciale incluse în Anexa 1, parte integranta a prezentului regulament.
(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, pentru anul 2016 fiind cele prevăzute în Anexa 1, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare.
(3) Taxele speciale se încasează numai de la utilizatorii care folosesc Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova.
(4) Taxele speciale instituite în conformitate cu prevederile prezentului regulament se vor încasa şi vira în contul RO08TREZ29121360206XXXXX, beneficiar Municipiul Craiova, C.U.I. 4417214.
(5) Închirierea spaţiului aferent cabinetului medical, din incinta Water Park, se va face printr-o procedură pevăzută de legislaţia în vigoare.
Art.46 Prin intermediul casieriei, Water Park pune la dispoziţia utilizatorilor mai multe modalităţi de achiziţionare a abonamentelor de sezon şi biletelor zilnice.
Art.47 Vizitatorii care achiziţionează anticipat bilete de o zi la Water Park pot solicita restituirea sumelor, de la casierie, cu cel mult 24 de ore înainte de ziua estimată a utilizării.
Art.48 La ieşirea din Water Park brăţările se restituie personalului de specialitate prezent în zona porţilor de acces, acestea urmând a fi resetate pentru a fi reutilizate.
Art.49 Revânzarea cu scop comercial a cardurilor-abonament este interzisă, altfel Administraţia Water Park îşi rezervă dreptul de a-şi solicita drepturile şi mai ales de a pretinde despăgubiri.
Art.50 (1) În situaţia producerii unor evenimente de tipul: incendii, schimbări de vreme care devine brusc nefavorabilă (fenomene meteo now-casting), sau alte incidente, utilizatorii sunt obligaţi să se supună de îndată indicaţiilor personalului de specialitate.
(2) Apariţia unor evenimente de tipul celor menţionate la alineatul anterior dă dreptul Administraţiei Water Park să decidă inclusiv evacuarea de urgenţă a incintei Water Park fără acordarea vreunei despăgubiri.

Cap.9. Răspunderea contravenţională
Art.51 Faptele săvârşite ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Regulament sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin aceasta, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni, constituie contravenţii, şi se sancţionează ca atare în conformitate cu prevederile O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată.
Art.52 Constituie contravenţie şi se sancţionează, cu amendă de la 50 lei la 150 lei, cu posibilitatea achitării a jumătate din valoarea minimă în 48 ore, următoarele:
a) faptele prevăzute la art.17 alin a – q se sancţionează cu amendă de 50 lei.
b) faptele prevăzute la art.18 – art.30 se sancţionează cu amendă de 100 lei.
c) faptele prevăzute la art.31-art.36 se sancţionează cu amendă de 150 lei.
d) pierderea sau deteriorarea brăţării se sancţioneaza cu amendă de 100 lei.
Art.53 După plata sumei prevazute la art.53 pct.d, dacă utilizatorul mai doreşte, poate primi o altă brăţară de acces pentru ziua respectivă.
Art.54 În situaţia tentativei de modificare a brăţarii de acces, Administraţia Water Park poate decide retragerea braţării fără acordarea vreunei despăgubiri şi în funcţie de situaţie anunţarea organelor de Poliţie.
Art.55 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către primar sau de împuterniciţii primarului din cadrul Administraţiei Water Park.

Cap.10. Dispoziţii Finale
Art.56 Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în regulament pentru contravenţia săvârşită.
Art.57 Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei se depun spre soluţionare Judecătoriei Craiova.
Art.58 Orice modificare legislativă, modifică de drept pevederile prezentului Regulament.

Leave a Reply

Your email address will not be published.