Primăria Craiova: precizări cu privire la reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din cartierul 1 Mai prin proiectele “Eficiență energetică prin facilități pentru creșterea economică a municipiului Craiova”

0

Referitor la informațiile apărute în presă cu privire la reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din cartierul 1 Mai prin proiectele “Eficiență energetică prin facilități pentru creșterea economică a municipiului Craiova” – EFFECT 30.1 și EFFECT 20.1, Primăria Craiova dorește să facă următoarele precizări:

Contractele de finanțare au fost semnate cu următoarele condiții: 60% finanțare din fonduri europene nerambursabile, iar restul de 40% a fost împărțit, în funcție de veniturile locatarilor, între 20% și 30% pentru aceștia și 20% și, respectiv, 10% pentru Primăria Craiovei. În cazul cheltuielilor neeligibile, finanțarea europeană este 0%, iar cheltuiala este împărțită în proporția 50% – 50% sau 75% – 25%, corespunzător cotelor, conform contractului.

Aceste condiții au fost cunoscute încă de la început de către locatari. De asemenea, proprietarii au fost înștiințați că doar persoanele fizice pot beneficia de fondurile nerambursabile, conform ghidului de finanțare, iar persoanele juridice nu pot beneficia de aceste fonduri.

Deoarece lucrările nu au fost finalizate la termen, toate cheltuielile efectuate după expirarea termenului au fost declarate, conform contractului de finanțare, cheltuieli neeligibile.

Primăria a finanțat toate costurile eligibile și neeligibile (inclusiv cele datorate depășirii termenului de eligibilitate – 31 decembrie 2015). Cheltuielile datorate nerespectării termenelor, cât și penalitățile de întârziere se vor recupera de la constructor în instanță, în acest sens s-a solicitat locatarilor împuterniciri pentru a fi reprezentați și ei de către municipalitate.

“Din cauza întârzierilor în finalizarea lucrărilor, dar și a defalcării cheltuielilor pentru fiecare apartament în parte, în primul an de la semnarea contractului nu s-a încasat nicio plată de la locatari, iar termenul de 10 ani decurge de la data finalizării proiectului. Din acest motiv, pot apărea unele diferențe, pentru că suma totală nu se mai împarte la 10 ani, ci la 9 ani și, deși suma totală este aceeași, defalcarea pe 9 ani în loc de 10 înseamnă o sumă anuală mai mare pe care trebuie să o plătească proprietarii, dar și o perioadă în care s-a beneficiat de rezultatele proiectului dar nu s-a efectuat nicio plată.
Îi asigurăm pe locuitorii acestor blocuri că vom face tot ce ne stă în putință să recuperăm de la constructor sumele de bani declarate neeligibile din cauza întârzierii finalizării lucrărilor și atunci se vor recalcula sumele datorate de fiecare proprietar în parte. Precizez că, în cheltuielile legate de aceste proiecte intră și realizarea expertizei tehnice a clădirii, a raportului de audit energetic, întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție, emiterea certificatului de urbanism, eliberarea autorizației de construire și toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare. Astfel, comparația similară făcută cu o asociație care nu a respectat pașii legali enumerați mai sus face ca aceasta să nu fie cea mai corectă” a declarat Mihail Genoiu, Primarul municipiului Craiova.

SERVICIUL IMAGINE
PRIMĂRIA CRAIOVA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here