pasaportAvând în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 41/2016 din 28.06.2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prefectul Radu Renga aduce la cunoștință faptul că plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizației provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu menționează că plata se poate face on-line în sistem internet banking, dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile unice aferente celor două servicii publice comunitare, deschise de Instituția Prefectului Vâlcea la Trezoreria Râmnicu Vâlcea. Astfel, în cazul actelor eliberate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vâlcea, taxele vor fi virate în conturile deschise de către Instituția Prefectului Vâlcea la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, contul IBAN fiind: RO33TREZ671502601X011441, iar în cazul actelor eliberate de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Vâlcea, taxele vor fi virate în conturile deschise de către Instituția Prefectului Vâlcea la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, contul IBAN fiind: RO33TREZ671502602X011442, iar codul de identificare fiscală al Instituției Prefectului Vâlcea este: 2540570. Informațiile care trebuie completate de către cetățeni pe documentele de plată se referă la CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal și denumirea Instituției Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a pașaportului, a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau a altor documente, după caz, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata. De asemenea, prefectul Radu Renga atrage atenția asupra faptului că plata în numerar a acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank. Plata în numerar se poate face la casieriile Trezoreriei Râmnicu Vâlcea (Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.18, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea), casieriile Instituției Prefectului Vâlcea (Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr, 1, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea)- organizate cu personal din aparatul propriu (pentru pașapoarte), la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conduceree și înmatriculare a vehiculelor (pentru documentele emise de acestea) din cadrul Instituției Prefectului Vâlcea și prin mandat poștal. Conform Ordonanței de urgență, pentru reducerea birocratizării, în situația pașapoartelor se va face o singură plată într-un cuantum care va cumula contravaloarea pașaportului, taxa pentru serviciul public prestat și, după caz, tariful suplimentar, valoarea rămânând neschimbată față de cât este în prezent. Atât în cazul pașapoartelor simple temporare, cât și a pașapoartelor simple electronice, în situația în care plata taxei de pașaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să solicite extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poștal este necesară prezentarea ca document doveditor al plății factura aferentă emisă de oficiul poștal. Actele necesare și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI rămân neschimbate. Prefectul Radu Renga mai precizează faptul că cetățenii pot depune cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, precum și pentru pașapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliul. Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, nu doar acela de unde sa depus cererea, cu condiția ca cetățeanul să fi optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la solicitare, pașapoartele simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reședință, în schimbul unei taxe suplimentare care se plătește la momentul primirii documentului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here