PNDR 2014 – 2020: A fost modificat procesul de selecţie a proiectelor cu fonduri europene

PNDR 2014 – 2020: A fost modificat procesul de selecţie a proiectelor cu fonduri europene

Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a procesului de selecţie şi a procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) a fost modificat de către Autoritatea de Management pentru PNDR împreună cu Agenţia pentru Finanţare Investiţiilor Rurale (AFIR). 

Regulamentul a fost aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 856/ 19 iulie 2016 şi aduce o serie de modificări de interes general:

PLAFONUL MAXIM AL DEPUNERII SE MAJOREAZĂ LA 200% din nivelul alocării sesiunii anuale (cf. OMADR 856/ 2016; art. 5, alin. 11)
Astfel, depunerea proiectelor în cadrul sesiunii anuale se opreşte la termenul limită prevăzut în Anunţul de lansare sau înainte de acest termen, dacă valoarea publică a tuturor proiectelor depuse cu un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) este mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii/ trimestrului respectiv (excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase) ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii anuale a măsurii/ submăsurii/ componentei (alocare distinctă).

ÎN PRIMELE 5 ZILE CALENDARISTICE DIN FIECARE ETAPĂ DE DEPUNERE NU SE APLICĂ PLAFONUL MAXIM DE DEPUNERE (cf. OMADR 856/ 2016; art. 5, alin. 11)
Astfel, în primele 5 zile calendaristice (respectiv, 120 de ore) de la deschiderea sesiunii de primire proiecte nu se aplică plafonul maxim al depunerii – indiferent de valoarea totală a fondurilor solicitate prin proiectele depuse.
În a 6-a zi (calculat ca începând după 120 de ore de la ora deschiderii sesiunii) se aplică plafonul maxim al depunerii de 200% din nivelul alocării sesiunii anuale.
Sesiunea se închide înainte de termenul limită de depunere atunci când valoarea fondurilor PNDR (fondurile publice/ valoarea publică) solicitate de către ultimul proiect conduce la depăşirea plafonului maxim al depunerii (cf. OMADR 856/ 2016; art. 5, alin. 12).
Dacă în urma parcurgerii primei etape sau a unei etape de depunere, nu a fost atins sau depăşit plafonul maxim al depunerii, se deschide o nouă etapă de depunere în care, în primele 5 zile calendaristice nu se aplică plafonul maxim al depunerii, indiferent de valoarea totală a fondurilor solicitate prin proiectele depuse.
Etapa de depunere este aferente pragurilor de calitate lunare/ trimestriale precizate în Anunţul de lansare, publicat pe site AFIR – www.afir.info > Informaţii utile > Sesiuni primire proiecte.

AFIR PRIMEşTE SOLICITĂRI DE FINANţARE DOAR ÎN LIMITA PLAFONULUI MAXIM AL DEPUNERII.
Nicio solicitare de finanţare nu va fi primită de AFIR dacă plafonul maxim al depunerii a fost atins sau depăşit de fondurile solicitate de ultimul proiect, indiferent dacă solicitanţii au iniţiat procesul de depunere on-line al solicitărilor de finanţare înainte de depunerea ultimului proiect care a condus la atingerea sau depăşirea plafonului maxim de depunere.

GHIDURILE SOLICTANTULUI şI ANEXELE AFERENTE SE PUBLICĂ CU MINIMUM 7 ZILE CALENDARISTICE ÎNAINTE DE LANSAREA SESIUNII (cf. OMADR 856/ 2016; art. 5, alin. 1)
Astfel, a fost stabilit un termen de minim 7 zile calendaristice de la publicarea formei finale a Ghidul Solicitantului şi a anexelor aferente pe pagina oficială de internet a Agenţiei (www.afir.info > Investiţii PNDR) şi până la deschiderea sesiunii de primire a Cererilor de Finanţare.

Readucem în atenţie prevederi anterioare preluate în actualul Regulament:
PROIECTELE AUTOEVALUATE şI ÎNCADRATE ÎN MOD ERONAT VOR FI DECLARATE NECONFORME (cf. OMADR 856/ 2016; art. 6, alin. 6)
Astfel, vor fi declarate neconforme toate proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii/ trimestrului respectiv, precum şi proiectele încadrate greşit de către solicitanţi din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/ submăsuri/ componente (alocare distinctă);
PROIECTELE AUTOEVALUATE sub pragul de calitate nu vor putea fi încărcate în modulul on-line al AFIR (în baza OMADR 856/ 2016; art. 6, alin. 6 şi cf. sistem informatic AFIR)
Astfel, sistemul electronic de depunere nu permite încărcarea proiectelor care au un prag de calitate (rezultat în urma autoevaluării) inferior celui corespunzător perioadei în care respectivul proiect a fost depus/ încărcat.

Modificările prevăzute de actualul ROF al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor se aplică tuturor sesiunilor de depunere a proiectelor ce se deschid ulterior aprobării acestui Regulament (19 iulie 2016).
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi Ordinul nr. 856 din 19.07.2016 privind modificarea şi completarea Ordinului MADR nr. 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) a procesului de selecţie şi a procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2020 publicat pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Leave a Reply

Your email address will not be published.