Olt: Sedinta la Consiliu Local Slatina

Olt: Sedinta la Consiliu Local Slatina

Reprezentanții mass-media și locuitorii municipiului Slatina sunt invitați să participe, marți – 25 aprilie, la ședința ordinară de Consiliu Local ce va avea loc în incinta Casei Căsătoriilor de pe Dealul Grădiște cu începere de la ora 16.30.

cu proiectele de hotărâre înscrise la şedinţa ordinară din data de 25.04.2017

 

Nr.

Crt.

Nr.

proiect

La ce se referă

Aprobat

Respins

Amânat

Restituit la:

comisia/serviciul

134/19.04.2017

Proiect de hotărâre privind: constatare demisie consilier local – Iordache Andrei

135/19.04.2017

Proiect de hotărâre privind: constatare demisie consilier local – Ciauşu Ana – Maria

53/15.02.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare Plan de ocupare a funcţiilor publice pentru Serviciul public Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială Slatina, pentru anul 2017

69/28.02.2017

Proiect de hotărâre privind: Sistematizare rutieră şi instituire obligaţii pentru conducătorii auto şi pietoni.

74/06.03.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii si pondere funcţii publice pentru anul 2017 ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Slatina.

77/14.03.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare Plan de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Slatina.

79/14.03.2017

Proiect de hotărâre privind: modificarea şi completarea HCL nr.244/12.10.2011 privind stabilire obligaţii şi sancţiuni pentru deţinătorii apartamentelor din blocurile reabilitate.

124/10.04.2017

Proiect de hotărâre privind: modificare Plan de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina pentru anul 2017.

125/10.04.2017

Proiect de hotărâre privind: încheiere contract de închiriere pentru locuinţa situată în str. Gladiolei, bl.2, sc. A, ap.2, deţinută de domnul Dulgheru Nicolae.

126/11.04.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobarea platii cotizatiei de membru AMR pentru Municipiul Slatina pe anul 2017 in suma totala de 23.859 lei.

127/11.04.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobarea platii cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2017 pentru sustinerea activitatii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „OLT – ECO” str. Arinului, nr. 4, bl. B9, sc. C, ap. 4, Slatina, jud.Olt.

128/11.04.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobarea platii cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2017 pentru sustinerea activitatii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare „OLTUL” str. Crisan, nr. 33, Slatina, jud. Olt.

130/11.04.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare Plan urbanistic zonal referitor la „Introducere teren în intravilan”, în municipiul Slatina, str. Milcovului, nr. T 34/1, P 20.

136/19.04.2017

Proiect de hotărâre privind: modificarea si completarea Anexei 3 la H.C.L. nr. 303/22.10.2009 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare din municipiul Slatina, nr.11295/25.08.2010, respectiv situatia strazilor din municipiul Slatina pentru activitatile de maturat manual si mecanic, maturat manual a aleilor de acces in blocuri, aleilor pietonale, aleilor de acces in parcuri, a locurilor de joaca, precum si situatia cosurilor de gunoi (pe stalp si pe suport din: aleile de acces in blocuri, alei pietonale, alei acces in parcuri, locuri de joaca).

137/19.04.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi pondere funcţii publice pentru personalul din cadrul Serviciului public Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Slatina.

138/20.04.2017

Proiect de hotărâre privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 161 din 29.11.2016.

139/20.04.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

140/20.04.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 la S.C. LOCTRANS S.A.

141/20.04.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobarea metodologiei de fundamentare, aprobare, ajustare sau modificare a nivelului preţurilor şi tarifelor aferente serviciului de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect întreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

142/21.04.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

143/21.04.2017

Proiect de hotărâre privind: „aprobarea execuţiei bugetare trimestriale aferenta bugetelor aprobate la nivelul U.A.T. Municipiul Slatina pentru anul 2017″.

144/21.04.2017

Proiect de hotărâre privind: Aprobare sume şi Regulament cadru organizare manifestare – „Disney Cup”, ediţia a XI-a, în data de 15 iunie 2017.

145/21.04.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare sprijin financiar domnului Constantin Marius Virgil, în vederea participării la campionatul mondial de SKATEBOARD din data de 19-22 MAI 2017.

146/21.04.2017

Proiect de hotărâre privind: includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, a imobilului – teren în suprafaţă de 481 mp, situat în intravilanul municipiului Slatina, Aleea Tineretului, cu destinaţia de ”drum public”.

147/21.04.2017

Proiect de hotărâre privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 131/30.04.2009.

148/21.04.2017

Proiect de hotărâre privind: darea acordului de principiu pentru schimbarea destinaţiei unor spaţii din cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgăneşti nr. 25, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina.

149/21.04.2017

Proiect de hotărâre privind: darea acordului de principiu pentru preluarea prin transfer din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Palatul Copiilor “Adrian Băran “ Slatina, în domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina a spaţiilor de la etajele 2 şi 3 ale imobilului situat în municipiul Slatina strada Drăgăneşti nr. 21 şi schimbarea destinaţiei acestora.

152/21.04.2017

Proiect de hotărâre privind: aprobare subventionare de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2017 .

150/21.04.2017

Proiect de hotărâre privind: validare mandat consilier local – Popa Ioan.

151/21.04.2017

Proiect de hotărâre privind: validare mandat consilier local – Ionescu Dumitru Viorel.

Întrebări şi interpelări

 

Secretarul municipiului Slatina,

Mihai Ion IDITA

Leave a Reply

Your email address will not be published.