Prefectul județului Olt a avut astăzi o întâlnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Olt, Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, Inspectoratului Școlar Județean Olt, Direcției de Sănătate Publică Olt, Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt și Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Olt pentru a analiza stadiul pregătirilor în vederea deschiderii anului școlar 2016 — 2017.

În cadrul ședinței au fost abordate o serie de aspecte care vizează îndeplinirea condițiilor necesare pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în condiții de siguranță.

Pentru a avea o imagine clară asupra situației existente, prefectul județului a stabilit două direcții de acțiune, astfel:

Pe termen scurt: consituirea unei comisii, formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului Județean, Inspectoratului Școlar și Direcției de Sănătate Publică, care va analiza stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru începerea anului școlar.

Astfel, membrii comisiei se vor deplasa, în perioada 31.08.2016 — 08.09.2016, în fiecare unitate de învățământ din județ (grădiniță, școală primară/gimnazială, liceu/colegiu etc) și în baza situației existente la fața locului vor completa o anexă detaliată, urmărind, printre altele:

asigurarea pazei unităților de învățământ;

asigurarea cu gard împrejmuitor a unităților de învățământ;

existența marcajelor și indicatoarelor rutiere și pietonale în preajma unităților de învățământ;

existența iluminatului stradal corespunzător în preajma unităților de învățământ;

asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru depozitarea produselor distribuite elevilor

unitățile de alimentație publică amplasate în imediata vecinătate a unităților școlare, care cad sub incidența HG nr.128/1994;

asigurarea igienizării, dezinsecției, deratizării etc (interior/exterior);

asigurarea manualelor școlare;

asigurarea cadrelor didactice.

La finalul acțiunii, membrii comisiei vor întocmi o situație centralizatoare asupra aspectelor negative și pozitive constatate în teren, precum și propuneri pentru remedierea eventualelor probleme, în funcție de natura acestora urmând a dispuse instituțiilor competente măsurile care se impun a fi luate.

Pe termen mediu: întocmirea unei analize în detaliu a condițiilor de funcționare, în conformitate cu prevederile legale, a unităților de învățământ din județ. În acest sens prefectul județului a prezentat participanților la întâlnire o machetă, cu un conținut complex, gândită la nivel de unitate administrativ-teritorială, considerând că în urma analizei finale se vor cunoaște cu exactitate toate problemele, putând astfel stabili măsurile cele mai bune pentru remedierea acestora.

Totodată, prefectul județului a reiterat că una dintre metodele eficiente prin care sunt sprijinite unitățile de învățământ să își îmbunătățească activitatea este accesul la bunele practici, această analiză propusă aducând în atenție cele mai bune soluții pentru îmbunătățirea, diversificarea, modernizarea și adaptarea managementului implementării sistemelor de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ, a normelor de sănătate, dar și a calității în școală.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here