LANSAREA PROIECTULUI

Dezvoltarea activitatii Mercuria Investments S.R.L. in domeniul High Performance Computing”

S.C. MERCURIA INVESTMENTS S.R.L. anunţă începerea activităţilor “Dezvoltarea activitatii Mercuria Investments S.R.L. in domeniul High Performance Computing”, cod SMIS 138781, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în cadrul S.C. MERCURIA INVESTMENTS S.R.L. în sectorul competitiv TIC identificat în Strategia Natională pentru Competitivitate, mai precis în domeniul prelucrării complexe a datelor pentru procesarea de înaltă performanță – High Performance Computing.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Crearea unei unități noi prin dotarea cu active corporale și necorporale a punctului de lucru din Municipiul Craiova, în scopul demarării unei noi activități economice, respectiv servicii de prelucrare complexă a datelor pentru procesarea de înaltă performanță – High Performance Computing.

2. Dezvoltarea poziției pe piața internatională a MERCURIA INVESTMENTS S.R.L. prin participarea la 1 târg sau misiune comercială sau expoziție, în afara României, în calitate de expozant și îmbunatățirea performanței de mediu prin obținerea certificatului ISO 14001 și a certificatului de proces EMAS, în domeniul vizat de investiție.

3. Dezvoltarea societății favorabilă incluziunii prin crearea unui nou loc de muncă pentru persoane din categoriile defavorizate, având la baza principiul nediscriminării și egalității de șanse.

Contractul de finanţare a fost semnat la data de 08.10.2021 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management şi cu Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Perioada de implementare a Proiectului este de 26 luni, respectiv între data 02.04.2020 și data 31.05.2022 aceasta cuprinzând, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

Valoarea totală a proiectului este de 8.135.175,87 lei, valoarea totala nerambursabila 4.809.777,57 din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională – 4.088.310,93 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional – 721.466,64 lei, valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului – 2.019.504,67 lei, iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului – 1.305.893,63 lei.

S.C. MERCURIA INVESTMENTS S.R.L.

Date de contact beneficiar:

Telefon: 0727 369 566,

E-mail: fonduri@mercuria.vc,

Persoană de contact: Bogdan-Alexandru TUDORACHE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here