Starea tehnică a construcţiilor hidrotehnice aflate în administrarea Administrației Bazinale de Apă Jiu este monitorizată în permanență, asigurându-se exploatarea acestora la parametrii optimi şi în deplină siguranţă.

În această perioadă, subunitățile Adminstrației Bazinale de Apă Jiu din județele Dolj, Gorj, Mehedinți și Hunedoara, au în curs de executare lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii curente la mai multe obiective, potrivit planului tehnic din acest an.

La nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj, personalul de specialitate are în derulare lucrarea de Decolmatare a pârâului Argetoaia, zona satului Salcia, pe o lungime de 1650 metri.

Personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj derulează lucrări de decolmatare pe mai multe cursuri de apă din județ:

Decolmatare pârâu Mierea la Cruşeţ;

• Decolmatare pârâu Cioiana la Ţicleni, zona Gura Lumezii;

Decolmatare şi apărare de mal stâng pârâu Blahniţa la Săcelu;

Decolmatare pârâu Sohodol la Runcu, aval pod DN 67 B.

La rândul lor, Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți și Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani au în derularea câte o lucrare, decolmatare râului Coşuştea Mare, pe sectorul Nadanova-Isverna, respectiv decolmatarea Jiul de Vest, zona amonte dig Bărbăteni.

Căderea precipitațiilor din ultimii ani, viiturile repetate și semnificative de pe pârâurile amintite, au adus material aluvionar conducând la necesitatea realizării acestor intervenții. Mai exact, oportunitatea execuției acestor lucrări deriva din necesitatea aducerii albiilor minore ale cursurilor de apă la parametrii optimi pentru preluarea viiturilor prin secțiunile respective, punerea în siguranță a proprietăților riverane și evitarea producerii eventualelor pagube la inundații.

Aceste decolmatări se fac mecanizat cu buldozerele și un autoremorcher cu remorcă trailer, unde este cazul, din dotarea Administrației Bazinale de Apă Jiu.

Totodată, lucrările executate nu înrăutățesc nivelul actual al apelor de suprafață sau subterane și nu influențează negativ obiectivele din zonă. Soluțiile tehnice aplicate nu induc modificări ale echilibrului ecologic, ci din contră, după punerea în funcțiune a lucrărilor de regularizare, se pun bazele revenirii în cadrul natural.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.