„Evaluarea activităţii Grupării de Jandarmi Mobile „Fraţii Buzeşti” Craiova, pentru anul 2018”

„Evaluarea activităţii Grupării de Jandarmi Mobile „Fraţii Buzeşti” Craiova, pentru anul 2018”

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova are ca zonă de responsabilitate teritorială judeţele Dolj, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeş şi Teleorman, fiind destinată organizării şi executării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice şi de combatere a infracţionalităţii.

Unitatea are în compunere structura de comandament, un detaşament intervenţie antiteroristă şi patru detaşamente mobile ordine publică.

Principalele obiective si direcţii de acţiune ale unităţii au fost circumscrise obiectivului prioritar privind operaţionalizarea Grupării de Jandarmi Mobile Craiova în domeniul asigurării şi restabilirii ordinii publice, combaterii infracţionalităţii în zona de responsabilitate şi pe segmentul misiunilor de amploare.

CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR OPERATIVE

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice

Unitatea noastră a asigurat măsurile de ordine publică în toată zona de responsabilitate la 246 misiuni,astfel:

 • în judeţul Dolj: 97 misiuni;

 • în judeţul Argeş: 12 misiuni.

 • în judeţul Gorj: 19 misiuni;

 • în judeţul Mehedinţi: 52 misiuni;

 • în judeţul Olt: 20 misiuni;

 • în judeţul Teleorman: 14 misiuni;

 • în judeţul Vâlcea: 32 misiuni;

De asemenea, am participat cu efective, în sprijin, la misiuni de asigurare a ordinii publice în afara zonei de responsabilitate, 3 în municipiul Bucureşti şi 1 în municipiul Alba Iulia – prilejuită de sărbătorirea a 100 de ani de la Marea Unire.

De menţionat este faptul că misiunile de asigurare a ordinii publice organizate şi executate de unitate au presupus participarea unui public numeros totalizând peste 950.000 persoane, ceea ce a generat o medie de aproximativ 4000 de participanţi / misiune.

Pe genuri, misiunile de asigurare a ordinii publice se prezintă astfel:

 • 8 (4) manifestări de protest, marşuri sau mitinguri 15.000 participanţi;

 • 134 (197) manifestări cultural-artistice, promoţionale 310.450 participanţi;

 • 23 (18) manifestări religioase, comemorative 66.300 participanţi;

 • 81 (96) manifestări sportive interne si internaționale 563.800 participanţi.

Totodată, ca urmare a evoluţiei situaţiei operative, unitatea a participat la 2 misiuni de restabilire a ordinii publice, în București și Craiova (pe timpul misiunii din 10 august executată pe raza mun. Bucureşti şi la partida de fotbal din data de 02.11.2018, din cadrul Ligii a III-a dintre echipele U Craiova 1948 CS SA II şi U Craiova 1948 SA).

Participarea la menţinerea ordinii publice

Efectivele unităţii au participat la executarea misiunilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, în sistem integrat, pentru prevenirea, combaterea şi descurajarea faptelor de natură penală sau contravenţională şi prezervarea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică.

În baza planurilor de cooperare, la solicitarea inspectoratelor de poliţie şi de jandarmi judeţene, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a participat în zone cu risc criminogen ridicat la misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice în mediul urban şi rural, executând misiuni în sistem integrat, astfel:

 • 1.770 patrule de jandarmi, executate în mediul urban;

 • 80 patrule de jandarmi, executate în mediul rural;

 • 15 acţiuni punctuale în zone de interes operativ;

 • 771 acţiuni comune în zona instituţiilor de învăţământ.

Efectivele Detaşamentului Intervenţie Antiteroristă au executat 108 acţiuni de protecţie antiteroristă în zona Aeroportului Internaţional Craiova, precum şi în zonele aglomerate din municipiul Craiova.

Un aport deosebit în îndeplinirea cu succes a misiunilor de asigurare şi menţinere a ordinii şi siguranţei publice au avut şi cei 11 câini serviciu din dotare, aceştia fiind folosiţi la 88 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări sportive, precum şi la 40 misiuni de menţinere a ordinii publice prin patrule de jandarmi în mediul urban şi în alte locuri şi medii cu potenţial criminogen ridicat.

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

Pe această linie s-a urmărit completarea şi actualizarea bazei de date, schimbul de date cu organele de poliţie şi structurile similare din cadrul IJJ din zona de competenţă teritorială a unităţii, precum şi colaborarea cu specialiştii celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii publice.

Au fost constatate de către structurile operative ale unităţii 322 infracţiuni, iar împreună cu poliţia sau alte instituţii efectivele de jandarmi au constatat 202 (141) infracţiuni.

Au fost aplicate 1471) sancţiuni contravenţionale, dintre care 292 avertismente şi 1179 amenzi în valoare de 431.000 lei .

Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a primit spre executare un număr de 161 mandate de aducere.

119 mandate au fost executate fără prezentarea persoanei, iar 42 de mandate au fost executate cu prezentarea persoanelor la instanţe în municipiul Bucureşti şi alte 28 de localităţi din judeţele Satu Mare, Caraş Severin, Călăraşi, Mehedinţi, Olt, Teleorman şi Argeş.

Pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale, efectivele unității au fost implicate in derularea a 10 programe de prevenire proprii, fiind organizate si desfășurate 124 de acţiuni specifice.

Tot în anul 2018, unitatea noastră are în dotare o aeronavă fără echipaj uman (dronă), care urmând procedurile legale nea fost atribuită cu titlul gratuit. Având în vedere complexitatea misiunilor din competenţă, cu ajutorul acesteia se vor putea monitoriza zonele de desfăşurare a misiunilor, contribuind la îmbunătăţirea timpului de reacţie al forţelor de ordine şi sprijinirea personalului în activitatea de constatare a faptelor antisociale, identificarea autorilor şi probarea acţiunilor a acestora.

În acest moment, exceptând BSIJ, suntem singura unitate teritorială care avem în dotare o astfel de tehnică. Suntem întrun stadiu avansat în ceea ce priveşte înmatricularea militară a dronei şi atestarea personalului navigant al acesteia de către Statul Major al Forţelor Aeriene

Cooperarea interinstituţională

Cooperarea şi colaborarea unităţii pentru îndeplinirea misiunilor din competenţă, a avut un caracter continuu şi s-a realizat în baza planurilor încheiate în acest sens. Au fost urmărite atât respectarea prevederilor acestora, cât şi eficienţa misiunilor planificate şi executate în baza acestor documente.

Au fost executate 4751 acţiuni în cooperare cu alte instituţii, astfel:

 • 4.335 acţiuni cu poliţia (razii, filtre, controale, descinderi) în zone şi locuri cu potenţial criminogen ridicat;

 • 10 acţiuni cu DIICOT/BCCO;

 • 45 cu organele administraţiei publice locale;

 • 164 cu organele silvice;

 • 16 acţiuni cu organele piscicole;

 • 4 acţiuni cu Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Dolj

 • 30 acţiuni cu CEZ

Paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor

În perioada de referinţă, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a asigurat paza şi protecţia unui număr de 12 transporturi de valori şi 16 transporturi cu caracter special, de armament şi muniţii în folosul unităţii.

În anul 2018, au fost monitorizate 1.202 transporturi de produse cu caracter special şi de valori care au tranzitat zona de responsabilitate a unităţii.

Structura de intervenţie antiteroristă a constituit rezerve de intervenţie, pentru a acţiona, la solicitare, în sprijinul efectivelor din paza şi protecţia transporturilor de valori şi cu caracter special care au tranzitat zona de competenţă teritorială.

Management operaţional

Capacitatea operaţională a unităţii a fost menţinută la un nivel ridicat, prin organizarea şi executarea de exerciţii de alertare şi de antrenament, precum şi prin participarea la exerciţii de protecţie civilă.

În luna octombrie, unitatea noastră a participat la Exerciţiul naţional privind antrenarea structurilor de conducere şi răspuns în cazul producerii unui seism major generator de victime multiple „SEISM 2018” care a inclus şi componente specifice exerciţiului internaţional medical „EU MODEX 2018”, organizat de IGSU, la care au participat 109 cadre, care au dovedit un nivel corespunzător de pregătire şi profesionalism.

CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR DE SUPORT

Resurse umane

Obiectivul prioritar l-a constituit reducerea deficitului de personal pentru asigurarea capacităţii de intervenţie la nivelul cerinţelor impuse de evoluţia situaţiei operative din zona de responsabilitate.

La această dată, unitatea noastră are o încadrare de 94,73%, iar pe categorii de funcţii, aceasta este în proporţie de 77,27% la ofiţeri, 96,99% la subofiţeri, iar la personal contractual 85,71%.

Au fost acordate personalului 278 recompense, 15 cadre fiind avansate în grad înaintea expirării stagiului minim. Totodată, au fost aplicate şi 2 sancţiuni disciplinare, respectiv un „avertisment” şi o „mustrare scrisă”.

Nu au fost înregistrate situaţii în care personalul să fi fost implicat în cazuri de corupţie.

LOGISTICĂ

Structura logistică şi-a derulat activităţile specifice pentru asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a misiunilor unităţii cu respectarea strictă a prevederilor legilor, ordinelor, şi instrucţiunilor în vigoare, cu încadrarea în normele de consum şi alocaţiile bugetare.

Asigurarea tehnică cu mijloace de transport

În luna decembrie, unitatea a preluat, prin ordin de distribuţie, de la IGJR, 4 autoturisme noi Dacia Duster. De asemenea, au fost achiziţionate 2 autoturisme noi Peugeot Expert 8+1 locuri.

Totodată, s-a efectuat casarea a 13 autovehicule, din care 4 autocamioane transport efective, 1 autobuz, 8 autoturisme.

La această dată unitatea are un grad de dotare cu mijloace de transport de 65%.

Marketing şi achiziţii

La baza desfăşurării activităţii de marketing şi achiziţiia stat planificarea judicioasă şi organizarea activităţii de achiziţii de bunuri şi servicii cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare.

În anul 2018 au fost iniţiate două proceduri simplificate care s-au finalizat prin încheierea a două Acorduri-cadru de furnizare de autovehicule.

96,79 % din totalul achiziţiilor directe s-au efectuat prin intermediul Sistemului Electronic al Achiziţiilor Publice.

Comunicaţii şi tehnologia informaţiei

A fost asigurată organizarea, exploatarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de comunicaţii al unităţii, legăturile de conducere, de cooperare şi de înştiinţare necesare asigurării actului de comandă, transmiterea şi recepţionarea informaţiilor prin toate categoriile de mijloace tehnice avute la dispoziţie.

Dotarea cu tehnică, luând în calcul principalele categorii, este de aproximativ 66%.

Asigurarea financiară

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost angajat în funcţie de nevoile reale ale instituţiei determinate, în urma analizelor lunare privind repartiţia creditelor aprobate pe compartimente şi articole bugetare. Nu s-au înregistrat depăşiri ale prevederilor bugetare, cheltuielile fiind corelate cu bugetul aprobat.

Drepturile salariale cuvenite personalului au fost calculate şi plătite la timp.

La finele anului 2018 unitatea nu înregistrează datorii restante către furnizorii de utilităţi sau către personalul propriu.

Asistenţa juridică

Legalitatea actelor care pot angaja răspunderea unităţii a fost materializată prin acordarea avizului juridic pe un număr de peste 1.200 înscrisuri.

La nivelul unităţii au fost gestionate 23 plângeri contravenţionale formulate de către contravenienţi împotriva proceselor verbale de contravenţie şi 8 litigii având ca obiect drepturi băneşti.

Pentru o perioadă de 6 luni, consilierul juridic al unităţii noastre a asigurat asistenţa juridică şi pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj.

Asistența psihologică

Activitatea de asistenţă psihologică s-a concretizat prin desfăşurarea a 410 acţiuni specifice, principalul obiectiv fiind identificarea cu oportunitate şi reducerea incidenţei cazurilor de disfuncţionalitate psihologică precum şi dezvoltarea mecanismelor de adaptare la solicitările psiho-profesionale, în vederea creşterii eficienţei personale şi menţinerii sănătăţii psihice a personalului.

Activitatea de control şi controlul managerial intern

Activitatea de control a avut un caracter permanent şi a vizat, în general, modul de îndeplinire a atribuţiilor şi de respectare a prevederilor actelor normative ce reglementează activităţile specifice fiecărei structuri, in acest sens fiind planificate, organizate şi executate atât controale tematice cât şi controale inopinate.

Au fost implementate standardele de control managerial intern, ce revin entității publice.

Secretariat, arhiva şi prevenirea incidentelor de securitate

Unitatea nu s-a înregistrat cu incidente de securitate, fiind respectate prevederile actelor normative cu incidenta in domeniu.

O atenţie deosebită s-a acordat autorizării accesului personalului la informaţiile clasificate, potrivit principiului „nevoii de a cunoaşte”, în special pentru personalul nou încadrat.

Relaţii publice

Activitatea de relaţii publice a avut ca obiectiv principal creşterea calităţii imaginii instituţiei şi prezentarea fidelă a activităţilor şi misiunilor unităţii, precum şi apropierea de comunitate.

Cadre din unitate şi ofiţerul de relaţii publice au fost invitaţi şi au participat la 37 de emisiuni radio şi TV, cu aceste ocazii fiind dezbătute diferite teme de interes.

Unitatea a cunoscut 1.606 prezenţe mediatice, materializate prin 1.028 articole publicate în presa scrisă, 308 apariţii TV şi 270 difuzări la radio, toate acestea însumând 1.621 minute de emisie (638 la radio şi 983 la TV).

La nivelul unităţii s-au înregistrat 30 petiţii, 26 transmise de persoane fizice şi 4 de persoane juridice, acestea fiind soluţionate în totalitate în termenul legal.

PRINCIPALELE DIRECŢII PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ÎN ANUL 2019

– Îmbunătăţirea calităţii misiunilor de ordine şi siguranţă publică în beneficiul cetăţeanului.

– Creşterea capacităţii operaţionale şi de intervenţie în vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficace în cazul producerii unor situaţii speciale şi de criză.

Asigurarea mobilităţii structurilor de ordine şi siguranţă publică la un nivel care să furnizeze siguranţă şi protecţie comunităţii.

– Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului prin aprofundarea competenţelor specifice domeniilor de activitate.

– Diversificarea şi valorificarea canalelor de comunicare, în scopul informării corecte şi obiective a opiniei publice.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.