recesamant, dolj

La nivelul judeţului DOLJ, pentru recensământul de probă au fost selectate 1340 de locuinţe din UAT-urile CRAIOVA şi MALU MARE.

Informații privind eșantionul selectat din fiecare localitate, pentru recensământul de probă, vor fi disponibile pe site-ul Direcției Județene de Statistică Dolj: https://dolj.insse.ro/

Recensământul de probă se adresează tuturor persoanelor din gospodăriile selectate în eșantion, indiferent de cetățenie, care au reședința obișnuită* pe teritoriul României.

10-16 martie 2021: persoanele cuprinse în eșantion se vor autorecenza prin completarea chestionarului online după preînregistrare.

22-31 martie 2021: cei care, din motive obiective, nu s-au putut autorecenza vor primi vizita unui recenzor pentru realizarea interviului față-în-față.

În anul 2022, atât în România, cât și în alte state membre U.E., se va realiza Recensământul Populației și Locuințelor. Recensământul Populației și Locuințelor din semestrul I al anului 2022 este primul recensământ care se va desfășura preponderent online, respectiv fiecare persoană va avea posibilitatea de a se autorecenza.

Pentru că recensământul este o cercetare statistică complexă, în luna martie 2021, Institutul Național de Statistică efectuează un recensământ de probă, la care vor participa aproximativ 50.000 de gospodării selectate atât din mediul urban, cât și din cel rural, de pe întreg teritoriul României. La nivelul judeţului DOLJ pentru recensământul de probă au fost selectate 1340 de locuinţe din UAT-urile CRAIOVA (802 locuinţe) şi MALU MARE (538 locuinţe).

Scopul Recensământului Populației și Locuințelor de probă este de testare a capacității de colectare, stocare și prelucrare a datelor de recensământ, pentru obţinerea elementelor necesare perfecţionării instrumentarului de recensământ şi a corectării la timp a eventualelor erori sistematice existente în oricare dintre etapele recensământului.

Recensământul de probă va avea trei etape:

Etapa 1: până în 9 martie 2021 – pregătirea bazei de date cu variabilele de recensământ preluate din surse administrative și precompletarea chestionarelor individuale

Etapa 2: 10 – 16 martie 2021 – etapa de AUTORECENZARE

AUTORECENZAREA reprezintă posibilitatea fiecărei persoane de a completa online chestionarul individual.

Autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, tableta, laptop sau PC, urmând următorii paşi:

Pasul 1: completarea formularului de preînregistrare, pentru toți membrii gospodăriei, disponibil la adresa: https://rpl.insse.ro/ sau scanând codul QR de pe verso-ul pliantului disponibil în cutia poştală a gospodăriei selectate şi la adresa: http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021/02/rpl_proba.pdf.

Pasul 2: fiecare membru al gospodăriei trebuie să completeze chestionarul individual, accesându-și propriul chestionar prin link-ul primit pe adresa de email indicată, la preînregistrarea de la Pasul 1.

Preînregistrarea de la pasul 1 este indispensabilă pentru a primi link-ul de accesare a chestionarului individual.

Având în vedere condițiile sanitare impuse de pandemia de COVID-19, ESTE RECOMANDATĂ autorecenzarea! Aceasta aduce ca beneficii: protecție împotriva SARS-Cov 2 prin evitarea contactului cu persoane externe locuinţei, gestionarea timpului liber conform preferințelor, asigurarea calității răspunsurilor furnizate direct de fiecare persoană.

Etapa 3: 22 – 31 martie 2021 – deplasarea recenzorilor în teren pentru realizarea interviurilor față-în-față în cazul persoanelor/gospodăriilor unde, din motive obiective, nu s-a putut efectua autorecenzarea.

Persoanele care, din motive întemeiate, nu se pot autorecenza, în ultimele zece zile din luna martie (22-31 martie 2021), vor primi vizita unui recenzor la reședinţa lor obişnuită, pentru completarea chestionarului prin metoda interviului față-în-față. Recenzorul, angajat de Direcția Judeţeană de Statistică Dolj, se va legitima corespunzător și va pune la dispoziția cetăţenilor documente care să îi ateste calitatea.

În conformitate cu legislația în vigoare, informațiile furnizate au caracter STRICT CONFIDENŢIAL, vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr.679/2016) și anonimizate imediat după intrarea în sistem. Datele colectate la recensământul de probă nu vor fi făcute publice și nici diseminate în vreun fel.

Participarea la recensământ și furnizarea de informații corecte și complete fie prin metoda autorecenzării, fie prin intermediul interviului față-în-față cu un recenzor sunt obligatorii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România runda 2021, modificată și aprobată prin Legea nr. 178/2020. Refuzul de a furniza informațiile solicitate sau de a primi vizita recenzorului, precum și furnizarea de informații incorecte constituie contravenții și se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.000-5.000 lei.

Mai multe informații despre Recensământul Populației și al Locuințelor care se va desfășura în semestrul I al anului 2022, cât și despre recensământul de probă se pot obține accesând site-ul www.recensamantromania.ro

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here