Declaraţia Unică 2019: 15 martie 2019, termen limita

Declaraţia Unică 2019: 15 martie 2019, termen limita

Sapte zile ne mai despart de termenul limita de depunere al Declaratiei Unice, 15 martie 2019. Declaratia Unica trebuie completată şi depusă la ANAF de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România sau din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.

15 martie 2019, termen limita

Declarația se depune de catre  de către persoanele
fizice care au obligația:

– declarării veniturilor realizate din România sau/și din străinătate în anul 2017;
– declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018;
– declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale și, după caz, a
declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul
contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea
folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care
impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.
Contribuabilii care încep o activitate în luna decembrie depun „Declarația unică privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind
veniturile realizate”, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a
venitului.

Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabil sau de către
împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală3,  înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației fiscale a contribuabilului.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației unice vor completa câte o secțiune pentru fiecare categorie și sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2017, cât și pentru veniturile estimate pentru anul 2018 (respectiv secțiunile referitoare la datele privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit din România sau din străinătate și/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse și categorii de venit), utilizând și „Anexă nr. … la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, care se atașează la declarația unică.

Formularul „Anexă nr. … la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” se depune numai cu „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

3. RECTIFICAREA DECLARAȚIEI

Declarația unică poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori
informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei
declarații rectificative în condițiile Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare.
Declarația rectificativă se întocmește pe același formular, bifându-se cu X căsuțele aflate pe
prima pagină a formularului (capitolul I „Date privind veniturile realizate în anul 2017” și/sau
capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și
contribuțiile sociale datorate în anul 2018”, după caz). Contribuabilul poate rectifica venitul estimat
până la termenul de plată a impozitului datorat, respectiv până la data de 15 martie a anului
următor celui de impunere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.