Daniel Buda, europarlamentar PNL: Consolidarea infrastructurii europene învechite — transportul, telecomunicațiile sau energia — este o prioritate pentru PPE.

”Grupul PPE sprijină investițiile în infrastructură prin intermediul mecanismului Conectarea Europei!

Infrastructura este pulsul inimii Europei: aceasta leagă cetățenii, întreprinderile și bunurile din Europa și din lumea întreagă. Consolidarea infrastructurii europene învechite — transportul, telecomunicațiile sau energia — este o prioritate pentru PPE.

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) este instrumentul pentru finalizarea pieței interne europene a energiei, îmbunătățirea infrastructurii de transport și finalizarea Uniunii digitale. Modernizarea MIE pentru următorul CFM va fi de o importanță capitală. Întrucât construirea și îmbunătățirea infrastructurii contribuie la reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale, consolidând astfel coeziunea, poate fi avută în vedere o mai bună legătură între politica de coeziune și cea de infrastructură.

Deși se estimează că nevoile de trafic vor crește în continuare, diferențele de calitate a infrastructurii între statele membre rămân semnificative. Finanțarea MIE pentru rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) este esențială și continuă să beneficieze de sprijinul deplin al PPE.

În ceea ce privește sectorul de energie, finalizarea uniunii energetice este importantă pentru asigurarea unei aprovizionări durabile și accesibile cu energie pentru Europa. Proiectele de interes comun care vizează să asigure diversificarea surselor de energie — inclusiv energia din surse regenerabile, rutele de aprovizionare, crearea de interconexiuni transfrontaliere atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze, și consolidarea eficienței energetice în conformitate cu principiul „eficiența energetică înainte de toate”, în vederea tranziției noastre către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050, beneficiază în continuare de finanțarea necesară din bugetul UE și din MIE. PPE continuă să fie unul dintre cei mai mari susținători a investițiilor masive în infrastructură pentru a avea o Europă conectată!”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here