Comunicat de presă
Februarie 2023
Lansarea proiectului
”Creşterea siguranţei pacienţilor în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova – Reabilitarea și
extinderea instalației electrice, ventilare și tratare a aerului, fluide medicale, detectare, semnalizare și
alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen”
În data de 13.09.2022 Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, a semnat
Contractul de finanţare nr. 1701 pentru proiectul „Creşterea siguranţei pacienţilor în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova –
Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratare a aerului, fluide medicale, detectare, semnalizare și alarmare incendii în
cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen”, cod SMIS 153974, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de
COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor
provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.
Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv între 01.07.2021 și 31.12.2023.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea capacităţii Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova de gestionare a situaţiei
provocate de pandemia de COVID-19 prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire a unităţii sanitare pentru o reacţie promptă şi eficiența care să asigure
creşterea securităţii la incendiu cât şi protecţia şi siguranţa pacienţilor săi.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creşterea siguranţei pacienților din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia, locaţia situată în str. Sărarilor nr.28, prin:
2. Achiziţionarea şi montarea unui sistem de detectare, semnalizare şi alarmare în cazul depăşirii concetraţiei maxime admise de oxigen în
atmosferă pentru toate cele 4 corpuri de clădire;
3. Modernizarea sistemului de furnizare a oxigenului pentru uz medical;
4. Modernizarea serviciilor medicale oferite pacienţilor din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia prin achiziţionarea şi instalarea a 202
console medicale pentru toate paturile aferente acestei locaţii.
Valoarea totală a proiectului: 10.538.211,60 lei (inclusiv T.V.A)
Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 9.889.661,60 lei (inclusiv T.V.A)
Valoarea cofinanţării beneficiarului: 648.550 lei (inclusiv T.V.A)
Rezultatele aşteptate:
1. Sistem de semnalizare şi alarmare în cazul depăşirii concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă pentru toate cele 4 corpuri de
clădire;
2. Sistem producere oxigen medical, compus din: staţie de producere oxigen pentru uz medical de capacitate de 45 mc/h, staţie de rezervă
pentru distribuţie oxigen medical, staţie de producere aer comprimat pentru uz medical, reţea de distribuţie interioară la 202 paturi
existente, console medicale echipate cu prize pentru gaze medicale la cele 202 paturi existente, pentru toate cele 4 corpuri de clădire;
3. Sistem de apelare soră medicală, la toate consolele medicale şi grupurile sanitare, pentru apelarea personalului medical de gardă în caz
de urgenţă, atât acustic cât şi vizual, pentru toate corpurile de clădire;
4. Instalaţie de ventilare şi tratare a aerului extinsă în secţia de cardiologie-local la etajul 2 corp A;
5. Infrastructura electrică de curenţi tari extinsă, pentru toate corpurile de clădire;
6. Infrastructura de curenţi slabi (voce-date) extinsă la toate corpurile de clădire pentru alimentarea sistemului de voce date de pe consolele
medicale, cu conectare la sistemul integrat existent al spitalului.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.
Date de contact beneficiar: Municipiul Craiova, Str. Târgului, Nr. 26, Craiova, județul Dolj, cod postal 200632, România, telefon
0251/419589, poștă electronică: implementare@primariacraiova.ro, Web: www.primariacraiova.ro.

Urmăriți Cronica Olteniei și pe Google News

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.