Comunicat de presă
Februarie 2023
Lansarea proiectului
„Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie
Craiova – Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide medicale, sisteme de
detectare, semnalizare și alarmare incendii și sisteme de detectare, semnalizare și alarmare în
cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen”
Unitatea Administrativ Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. 1688 din 09.09.2022 și
lider în cadrul parteneriatului cu Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, anunță începerea proiectului „Creșterea siguranței
pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide
medicale, sisteme de detectare, semnalizare și alarmare incendii și sisteme de detectare, semnalizare și alarmare în cazul
depășirii concentrației maxime admise de oxigen”, cod SMIS 155390, proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructura
Mare 2014-2020, Axa prioritara 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1
– Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 .
Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între data 01 ianuarie 2022 și data 31 decembrie 2023.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea capacităţii Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova de
gestionare a situației provocate de pandemia de COVID-19 prin imbunătățirea nivelului de pregatire a unității sanitare pentru o
reacție promtă și specifică care să asigure creșterea securității la incendiu, cât și protecția și siguranța pacienților săi.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Obiectivul specific 1: Creșterea siguranței pacienților din cadrul Spitalului Clinic De Neuropsihiatrie Craiova prin realizarea
a 2 sisteme integrale de detectare, semnalizare și alarmare la incendii pentru Clinicile de Psihiatrie I și II, cât și prin realizarea integrală a unei instalați de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen în atmosferă.
2. Obiectivul specific 2: Modernizarea serviciilor medicale oferite pacienților din cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie
Craiova prin realizarea integrală a unui sistem de fluide medicale cu distribuție pe console medicale.
Valoarea totală a proiectului: 5.377.610,00 lei (inclusiv TVA)
Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 5.234.810,00 lei ( inclusiv TVA)
Valoarea cofinanţarii beneficiarului: 142.800 lei ( inclusiv TVA)
Rezultatele așteptate:
– instalație de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen în atmosfera, la parterul
clădirii, pentru spațiile în care se utilizează oxigen medicală;
– sistem de fluide medicale;
– instalație electrică pentru alimentarea instalației de oxigen, aer, vacuum și a consolelor medicale, extinsă și modernizată
pentru Clinica de Neurologie;
– instalație de alimentare cu curent electric în situația de avarie-alimentare consumatori vitali, pentru a raspunde situației
actualizate privind consumatorii, modernizată, pentru Clinica de Neurologie;
– instalații electrice modernizate, inclusiv cele de alimentare cu curent electric în situația de avarie-alimentare consumatori
vitali, pentru a răspunde situației actualizate privind consumatorii, pentru Clinica de Psihiatrie I și Clinica de Psihiatrie II;
– sisteme de detectare, alarmare și semnalizare în caz de incendiu, pentru Clinica de Psihiatrie I și Clinica de Psihiatrie II.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.
Date de contact beneficiar: Municipiul Craiova, Str. Târgului, Nr. 26, Craiova, județul Dolj, cod postal 200632, România,
telefon: 0251 419 589, e-mail: implementare@primariacraiova.ro, web: www.primariacraiova.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.